Accreditatie

Als aanbieder van bij- en nascholingen kunt u uw scholing laten accrediteren door de NVvPO. Het volgen van geaccrediteerde scholingen is één van de vereisten voor praktijkondersteuners om te worden opgenomen in het Kwaliteitsregister van de NVvPO als kwaliteit-geregistreerde praktijkondersteuner, zoals vastgesteld in het Reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO. De praktijkondersteuner kan door inschrijving in het register aantonen dat hij of zij voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. Externe betrokkenen kunnen het Kwaliteitsregister raadplegen, zodat voor hen inzichtelijk is welke praktijkondersteuners geregistreerd zijn. Het Kwaliteitsregister van de NVvPO is een door cao-partijen Huisartsenzorg erkend kwaliteitsregister en toegankelijk voor alle praktijkondersteuners. 

 

Accreditatie aanvragen

Bent u geïnteresseerd om uw scholing te laten accrediteren door de NVvPO? De aanvraag gaat via PE-online, het systeem waarin u straks ook de scholing moet plaatsen en waarin de POH’er zijn of haar scholingspunten kan zien.

 1. Ga naar PE-online om in te loggen. Heeft u nog geen PE-online account, vraag deze dan op. Bent u uw inloggegevens kwijt? Dan kunt u ze hier opnieuw aanvragen. 
 2. Vul de gevraagde gegevens voor de accreditatie in. 
 3. U ontvangt in PE-online de factuur, die tevens geldt als bevestiging van de aanvraag. U kunt vervolgens het bedrag overmaken naar het rekeningnummer van Docdata Payments onder vermelding van de gegevens die op de factuur staan (PID nummer). De accreditatie geldt voor één jaar. Daarna kunt u heraccreditatie aanvragen. 
 4. De factuur is de bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Na ontvangst van de betaling gaat de beoordelingstermijn in. De beoordelingstermijn is vier weken voor een nieuwe aanvraag en twee weken voor een herhalingsaanvraag. 

Tarieven accreditatie nascholing
Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven voor accreditatie nascholing als volgt:

 • Nascholing/E-learning: € 240,- (instaptarief) elk uur nascholing € 20,- (bovenop instaptarief)
 • Herhaalaanvraag accreditatie € 110,- (voor alle aanvragen/alle partijen) 

Voorwaarden accreditatie

Voor de accreditatie beoordeelt de accreditatiecommissie de kwaliteit, objectiviteit, onderwijskundige vorm en relevantie van het nascholingsdeel van het programma. Is het inhoudelijk actueel, toepasbaar in de praktijk en onderwijskundig goed opgezet? De aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor de uitvoering van het geaccrediteerde programma en de naleving van de Code Geneesmiddelen Reclame en GMH (gedragscode Medische Hulpmiddelen). In het Reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO staat uitgebreide informatie over de procedure van accreditatie en de criteria waaraan de scholing moet voldoen. 

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de aanbieder om de presentie van de leden van de NVvPO in het systeem in te voeren (binnen 6 weken). Hiervoor is nodig de naam van de deelnemer aan de scholing en het lidnummer van de NVvPO. Het BIG-nummer hoeft niet te worden vermeld. 

Annulering accreditatieaanvraag
Indien er geannuleerd wordt, zijn hier kosten aan verbonden. Annuleringskosten na facturatie echter voordat de aanvraag bij de accreditatiecommissie ligt, zijn € 35,- excl. Btw. Annuleringskosten na behandeling accreditatiecommissie en voordat scholing plaats vindt, zijn € 105,-  excl. Btw. 

Instellingsaccreditatie

Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen bij de NVvPO een instellingsaccreditatie aanvragen. Instellingsaccreditatie betekent dat een aanbieder van scholing onder bijzondere voorwaarden accreditatie wordt verleend zonder tussenkomst van de accreditatiecommissie. In het Reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO kunt u lezen onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor een instellingsaccreditatie.

Instellingsaccreditatie aanvragen

 1. U kunt twee scholingen laten accrediteren voor het Kwaliteitsregister NVvPO via PE-online. Hierdoor kan de accreditatiecommissie voorafgaand aan de aanvraag voor instellingsaccreditatie de kwaliteit van uw scholingsactiviteit controleren. 
 2. Vervolgens kunt u het formulier aanvragen instellingsaccreditatie invullen en dit mailen naar secretariaat@nvvpo.nl. 
 3. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is genomen. 
 4. U ontvangt binnen vier weken bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Bij (gedeeltelijke) afwijzing wordt dit gemotiveerd meegedeeld. 
 5. Wordt de aanvraag tot instellingsaccreditatie goedgekeurd, dan mag u een jaar lang gebruikmaken van de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. 
 6. U kunt zelf uw scholingsactiviteiten opvoeren in de scholingsagenda van het kwaliteitsregister van de NVvPO zodra de instellingsaccreditatie is goedgekeurd. 

Tarief instellingsaccreditatie 

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven voor de instellingsaccreditatie als volgt:

 • Tot 10 nascholingen: € 1.080,- exclusief btw;
 • Van 11 tot en met 20 nascholingen: € 2.100,- exclusief btw;
 • Van 21 tot en met 30 nascholingen: € 3.070,- exclusief btw;
 • Van 31 tot en met 40 nascholingen per jaar € 3.980,- exclusief btw
 • Meer dan 40 nascholingen: prijs op aanvraag. 

Per jaar is kalenderjaar. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien de aanbieder in het lopend kalenderjaar instellingsaccreditatie aanvraagt, wordt de prijs aan de hoeveelheid nascholingen dat jaar aangepast op basis van nacalculatie.