Bewogen maanden

11-07-2024

Enkele weken geleden lanceerden wij onze gloednieuwe website, waarmee we jullie nog beter op de hoogte kunnen houden van verenigingszaken en de belangrijkste ontwikkelingen op het vakgebied. Vanaf vandaag komt daar een nieuwe rubriek bij, een periodieke blog van het bestuur. Met deze blogs willen we jullie mee laten kijken in de keuken van het bestuur en bureau. De ene keer zal het over een actueel thema gaan, de andere keer is het meer een achtergrondartikel.

In deze eerste blog is het woord aan Anika Corpeleijn (directeur-bestuurder NVvPO) en staat in het teken van terugblikken op de eerste helft van 2024 en een vooruitblik naar de tweede helft.

Bewogen maanden
We hebben met zijn allen bewogen maanden achter de rug, met de vorming van een nieuw kabinet waarvan we in de komende jaren een flinke bezuiniging kunnen verwachten. Tenminste, als het kabinet koers weet te bepalen en deze weet vast te houden. Vele organisaties hebben de vorming van het nieuw kabinet aangegrepen om een oproep te doen aan de nieuwe bewindslieden. Zo ook de NVvPO met een brief aan minister Agema.

Commerciële huisartsenpraktijken
Over de recente crisis rondom Co-Med is al veel geschreven en gezegd. Wij zijn van mening dat er in deze alleen maar verliezers zijn. In de eerste plaats uiteraard de patiënten die een onzekere periode tegemoet gaan, maar dat geldt ook voor alle praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en andere zorgprofessionals die zich elke dag opnieuw voor hun patiënten hebben ingezet. Onzekerheid over werk en inkomen in de huisartsenzorg zorgt voor negatieve beeldvorming in een arbeidsmarkt die toch al zwaar onder druk staat.

Komende periode
In de komende periode volgen we het inkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars op de voet en zeker Menzis, die bekend heeft gemaakt de bekostigingssystematiek voor de POH(-ouderen) te zullen wijzigen. Het is belangrijk om hierbij op te trekken met de LHV en InEen. Maar houden we ook vinger aan de pols waar het de rekenmethodes van de NZa betreft die daarmee het budget voor de huisartsenzorg bepaalt. En dan zijn er ook nog de ontwikkelingen inzake de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties die van grote invloed is op de ZZP’ers onder onze leden.

Hoge werkdruk
Kortom, volop dossiers waar wij onze aandacht op (blijven) vestigen. Niet in de laatste plaats omdat we merken dat er de laatste tijd relatief veel vragen binnenkomen van POH/PVK die in conflict zijn gekomen met hun werkgever. Na doorvragen komen we erachter dat een deel van het probleem vrijwel altijd de hoge (werk)druk is waar niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers onder staan. En hoewel we natuurlijk liever niet zien dat werkgevers hun frustratie en onmacht afreageren op hun werknemers, realiseren wij ons dat werkgevers gewoon mensen zijn die soms met de rug tegen de muur staan.

Verantwoordelijkheid nemen
Naar ons idee is het daarom niet alleen belangrijk om een luisterend oor en advies te bieden aan POH/PVK die in zo’n vervelende situatie terecht zijn gekomen, maar om ook onze verantwoordelijkheid te nemen richting wet- en regelgevers, zodat we bijdragen aan het voorkomen van nog meer stress in de huisartsenpraktijk en iedereen kan doen wat eigenlijk de bedoeling is: met hart en ziel de best mogelijke zorg leveren.

Fijne zomer(vakantie)
Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer(vakantie), hopelijk een tijd om te ontspannen en weer op te laden. Wij gaan dat in elk geval doen, zodat we uitgerust het tweede halfjaar tegemoet treden en jouw stem, steun en ontwikkeling kunnen zijn.

Kantoor gesloten
In dat kader is ons kantoor gesloten van 20 juli tot en met 4 augustus. Heb je in deze periode vragen, dan kun je het contactformulier invullen. Vanaf maandag 5 augustus zijn we weer bereikbaar op de normale openingstijden en reageren wij ook op de gestelde vragen via het contactformulier.

Anika Corpeleijn