Ode aan de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige

22-05-2023

Vandaag is het de Dag van de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Een dag om deze veelzijdige functie onder de aandacht te brengen, maar bovenal waardering naar de beroepsgroep uit te spreken.

Ik durf namelijk met zekerheid te zeggen dat de kwaliteit van de eerste lijn is verhoogd door de komst van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Voor de duidelijkheid: dus dankzij jou! Dit mag gezegd worden vandaag.

Je zorgt voor een goed ingestelde Diabetes, primaire en secundaire preventie bij hart- en vaatziekten, frequent longfunctieonderzoek bij Astma/COPD, (complexe) ouderenzorg, begeleiding bij stoppen met roken en ga zo maar door. Je vermindert niet alleen de werklast van de huisarts, maar speelt ook een belangrijke rol in de verbinding met andere disciplines: laagdrempelig en regelmatig contact met de apotheker, diëtiste, fysiotherapeut, casemanager en thuiszorgorganisaties. Kortom: je bent de spil in de zorg van de (thuiswonende) patiënt!

De patiënten waarderen de vertrouwensband die met jou is opgebouwd. Je hebt tijd voor hen. Je geeft op een positieve manier begeleiding in gezondheid en gedrag, doet huisbezoeken en bent een steun voor mantelzorgers. Daarom ben jij het waard om vandaag wat extra waardering te krijgen om wie je bent en wat je doet!

Jouw zelfstandige en verantwoordelijke rol is niet meer weg te denken in de huisartsenpraktijk. Sta je er weleens bij stil? Je hebt talenten gekregen en mag ze dagelijks gebruiken in je werk: betrouwbaarheid, geduld, mensenkennis, zelfstandig werkend… Je hebt veel in je mars! Daarom deze ode aan jou.

Misschien krijg je vandaag een taartje bij de koffie, een presentje, kaart of compliment. Ik wens je bovenal een mooie ‘Dag van de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen’!

Mandy Varkevisser