CAO

De NVvPO is sinds 2011 een volwaardige gesprekspartner in de cao-onderhandelingen voor de Cao Huisartsenzorg. Onder deze cao vallen ongeveer 30.000 medewerkers in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat maakt onze vereniging tot een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Wij zijn overigens de enige vereniging voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die gesprekspartner in de cao-onderhandelingen is.  

CAO Huisartsenzorg 2024-2025Cao Huisartsenzorg 2024-2025
Persoonlijk Levensfasebudget, brochure
Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg 2023
Salarisschalen Cao Huisartsenzorg 2024

CAO-APP

Hoe zit het met vrije dagen tijdens de komende feestdagen en het Persoonlijk Levensfase Budget? Waar kan ik een vergoeding voor mijn stagiaire aanvragen? Hoe hoog is de eindejaarsuitkering? Waar vind ik een model stageovereenkomst? Waar vind ik informatie over het programma ‘Goed voor elkaar’? Wanneer heb ik recht op AOW? Hoe bereken ik mijn zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Antwoorden op deze én nog veel meer vragen vind je in de handige cao-app Huisartsenzorg. Download de app in de Apple App- of Google Playstore.

Vertrouwenspersoon

ssfh vertrouwenspersoon
In de huisartspraktijk kan er behoefte ontstaan aan een vertrouwenspersoon bij opvang na agressie incidenten, bij ongewenst gedrag zoals discriminatie en bij samenwerkingsproblemen en conflicten. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft een overeenkomst met GIMD Werk&Balans voor een vertrouwenspersoon voor de huisartspraktijk. Om de toegang tot de vertrouwenspersoon te vereenvoudigen, komen alle kosten voor rekening van SSFH. Je hoeft je daar dus geen zorgen over te maken.

Meer informatie is te vinden op ssfh.nl.

 

Pensioen

Wanneer je aan de slag gaat als POH ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn: het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn.
Heb je vragen over je pensioen? Neem dan contact op met de klantenservice van Pensioenfonds Zorg & Welzijn.