DE LEDENRAAD DAT BEN JIJ!

De NVvPO komt op voor de belangen van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in de huisartsenzorg. Binnen de vereniging staat het belang van leden voorop. Dit is het centrale uitgangspunt voor alle activiteiten van de Ledenraad.

       

Dit doet de Ledenraad

De Ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden van de NVvPO en houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. De Ledenraad neemt besluiten en houdt toezicht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, de begroting en het financieel jaarverslag. Daarnaast is het de taak van de Ledenraad om bestuursleden te benoemen en, indien nodig, te schorsen of te ontslaan. De Ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

Ledenraad 2023-2025

De Ledenraad van de NVvPO bestaat uit 9 leden. Voor de samenstelling van de Ledenraad streven we naar een representatieve vertegenwoordiging qua leeftijd, geslacht, diversiteit, werkervaring, achtergrond en regionale spreiding. De Ledenraad 2023-2025 voldoet hieraan.

Thema voorleggen aan de Ledenraad?

Heb je een thema dat je wil voorleggen aan de ledenraad? Laat het de Ledenraad weten en stuur een e-mail naar ledenraad@nvvpo.nl. De Ledenraad probeert deze e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Hou er rekening mee dat de leden van de Ledenraad werken in de huisartsenzorg, dus deze rol naast hun dagelijkse werk doen.

Algemene vragen met betrekking tot de vereniging blijf je via het contactformulier stellen of telefonisch 0318 – 50 04 07 (maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Interesse in onze Ledenraad?

Heb je interesse in het werk van de Ledenraad? Neem dan contact op met een van de collega’s uit de Ledenraad voor een informerend gesprek via ledenraad@nvvpo.nl.