Disclaimer

De NVvPO betracht bij het samenstellen van deze site de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. De NVvPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruikmaking van of het beroepen op informatie op deze website.

Deze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De NVvPO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto’s op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de NVvPO.