Diplomaregistratie

Diplomaregistratie – eerste registratie

Bij de diploma registratie wordt eenmalig getoetst of je voldoet aan de opleidingskwalificaties, zoals die vastgesteld zijn in het reglement Kwaliteitsregister NVvPO.

Stappen diplomaregistratie  

Volg de onderstaande stappen om diplomageregistreerd te worden in het NVvPO Kwaliteitsregister.

  • Log in het kwaliteitsregister.
  • Geef aan hoe vaak je e-mail wil ontvangen en of je in het openbaar kwaliteitsregister wil worden vermeld. Ga vervolgens na de bovenzijde van de pagina en klik vervolgens op ‘opslaan’ en daarna kom je in ‘Mijn Dossier’  NB: Je kunt hier niet je persoonlijke gegevens wijzigen. Als je dit wilt doen, klik dan hier.
  • Ga vervolgens naar diploma en klap deze uit
  • Klik op toevoegen diploma
  • Voeg je diploma toe door op “kies bestand’ te klikken
  • Klik bovenaan op ‘volgende’ en vervolgens op ‘gereed’
  • Als er voldaan is aan de voorwaarden voor de eerste registratie krijg je toegang tot je dossier.

.