KWALITEITSREGISTRATIE

Met een kwaliteitsregistratie kun je aantonen, dat je voldoet aan de kwaliteitseisen, die daartoe gesteld zijn door de beroepsvereniging.
Met een herregistratie behoud je je vermelding in het NVvPO kwaliteitsregister voor de duur van vijf jaar.

 

.       

Wat heb je nodig voor een kwaliteit-registratie?

De eisen waaraan je moet voldoen voor de kwaliteit-registratie zijn beschreven in het document ‘Kwaliteitscriteria’. Je wordt kwaliteitsgeregistreerd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je werkt als beroepsbeoefenaar (tenminste 2080 uur in de laatste vijf jaar). Op het moment dat je herregistratie aanvraagt, mag de werkgeversverklaring niet ouder zijn dan een jaar.
  2. Je hebt voldoende deskundigheidsbevorderende activiteiten gedaan.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het volgen van door de NVvPO geaccrediteerde bij- en nascholingen, het begeleiden van een stagiaire of vakinhoudelijk overleg.

Hoe kun je je kwaliteitsregistratie aanvragen?

Via je ‘Mijn Dossier’ kun je herregistratie aanvragen. Je kunt je dossier 60 dagen voor de einddatum van het aflopen van de vijfjarige termijn indienen. Als je voldoende punten hebt behaald, dan ontvang je hiervan automatisch een e-mail dat je je dossier kunt indienen voor kwaliteitsregistratie. Je moet dan wel in je portfolio instellen bij ‘mijn gegevens’, dat je mails wilt ontvangen. Volg de onderstaande stappen als je je dossier wilt indienen voor kwaliteitsregistratie.

  1. Check of je voldoende bij- en nascholingspunten hebt (minimaal 80 punten door het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholingen gedurende vijf jaar).
  2. Check of je voldoende deskundigheidsbevorderende activiteiten hebt (minimaal 20 punten gedurende vijf jaar)
  3. Vul het formulier werkgeversverklaring in en upload dit. De werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan een jaar op het moment van indienen van je dossier. Hoe je de werkgeversverklaring kunt uploaden, vind je hier.
  4. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, dan komt er automatisch een link in je persoonlijk kwaliteitsregister waarmee je je dossier kunt indienen. Vervolgens vindt er een toetsing plaats door de registratiecommissie of je voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria door de registratiecommissie.
  5. De kwaliteitsregistratie is kosteloos voor leden, omdat de NVvPO de ontwikkeling van beroepsbeoefenaren wil stimuleren en ondersteunen door middel van het NVvPO Kwaliteitsregister.

Certificaat

Wanneer bij de beoordeling van je werkervaring en deskundigheidsbevorderende activiteiten blijkt, dat is voldaan aan de gestelde kwaliteitscriteria, ontvang je een certificaat, dat je kwaliteit-geregistreerd bent voor de duur van vijf jaar. In deze periode bouw je opnieuw je digitaal portfolio op om vijf jaar later opnieuw de periodieke registratie aan te vragen.

Dispensatieregeling 

Beschik je niet over een geldig diploma, zoals beschreven in het reglement Kwaliteitsregister? of kun je niet voldoen aan de kwaliteitscriteria?  In uitzonderingsgevallen is er de mogelijkheid van dispensatie. Neem daarvoor contact op met de NVvPO.