LEDENCIRKELS

Binnen de NVvPO is er een ledencirkel POH & Leefstijl, een ledencirkel Zorgverzekeraars, een studentenpanel en een Medische Vakcommissie. Wil jij hierbij aansluiten of een ledencirkel opstarten om samen met collega POH en andere partijen je eigen expertisegebied te verdiepen en te verbreden, laat het ons weten door een bericht te sturen via het contactformulier.

.   

Ledencirkel POH & Leefstijl

Gezondheid, bewegen en leefstijl zijn belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. Overal om je heen kom je deze thema’s tegen. En zeker ook in de huisartsenpraktijk.
De koers van NVvPO wás al gericht op leefstijl en dit wordt alsmaar belangrijker. Naar aanleiding van de ledenenquête over leefstijl in 2021 is de Ledencirkel POH & Leefstijl opgericht.

Wat doet de Ledencirkel POH & Leefstijl?
De ledencirkel verzamelt en deelt relevante informatie over leefstijl voor de POH/PVK/PVH, adviseert het bestuur over dit onderwerp, neemt deel aan externe werkgroepen en draagt daarmee bij aan een herkenbare rol van de POH/PVK/PVH op het gebied van leefstijl.

Ledencirkel Zorgverzekeraars

Jaarlijks presenteren zorgverzekeraars hun inkoopbeleid met daarin de voorwaarden voor financiering van de zorg. Dit betreft ook de huisartsenzorg. En daarmee de vergoedingen die de huisartsen(organisaties) ontvangen voor bijvoorbeeld de inzet van jou als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

Ledencirkel Zorgverzekeraars
Om invloed uit te kunnen oefenen en in gesprek te gaan met zorgverzekeraars, heeft de NVvPO een Ledencirkel Zorgverzekeraars opgericht.

Medische Vakcommissie

Sinds 2021 hebben de NVvPO en de V&VN PVKPOH een gezamenlijke Medische Vakcommissie welke actief bijdraagt aan de ontwikkeling en professionalisering van de POH, PVK en PVH binnen de huisartsenzorg. Als lid van de Medische Vakcommissie geef je de besturen inhoudelijk advies bijvoorbeeld over richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en kun je deelnemen aan bijeenkomsten/werkgroepen.

Studentenpanel

Als je studentlid bent bij de NVvPO, nodigen we je graag uit om deel te nemen aan het NVvPO Studentenpanel. Samen met jou pakken we een aantal thema’s op die spelen voor jou als student POH/PVK/PVH. Denk hierbij aan onder andere, kennisontwikkeling Leefstijl en Stoppen met roken coaching, andere vormen van opleiden, praktijkleren en stage, instroomeisen en assessments bij hogescholen, rol van de zorgverzekeraars in de huisartsenzorg etc.

Waarom een studentenpanel?
Voor de NVvPO staat de toekomst en ontwikkeling van het vak hoog op de agenda. Wij vinden het belangrijk onze studentleden mee te nemen in deze ontwikkeling. En om te ondervinden of hogescholen mee gaan in het innoverende denken dat nodig is om de toekomst van jou als zorgprofessional te borgen. Een keer per kwartaal heeft de NVvPO overleg met de Samenwerkende Hogescholen. De verschillende thema’s worden dan ook besproken en jouw mening en ideeën worden dan meegenomen.

Regelmatig krijgen we vragen van onze leden over de opleidingen bij de verschillende hogescholen. Welke is van goede kwaliteit? Wat zijn de ervaringen met het betreffende curriculum? Waar kan men stagelopen? Voor NVvPO is het prettig om deze vragen meer gericht te kunnen stellen aan onze studentleden.

Kortom, we willen jou graag als sparringpartner. En vragen en thema’s voorleggen, zodat we nog beter weten wat er speelt in aanloop naar jouw rol in de Huisartsenzorg.

Wat moet ik doen als ik panellid ben?
Het studentenpanel biedt je de gelegenheid je kennis te verbreden op inhoudelijke en verschillende thema’s. Als lid van het NVvPO Studentenpanel ontvang je ongeveer 8 tot 10 keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan ontmoetingen. Dit kan een online bijeenkomst zijn, een vragenlijst, een paneldiscussie of een poll.