2023 was een bijzonder jaar!

20-12-2023

Wat een bijzonder jaar was 2023 voor de NVvPO! Als kersverse directeur-bestuurder van deze prachtige vereniging kijk ik met een goed gevoel terug op een jaar waarin we samen als vereniging en als beroepsgroep belangrijke stappen hebben gezet. Het jaar begon met de oprichting van de Ledenraad. En ik ben blij te melden dat we nu 13 enthousiaste Ledenraadsleden hebben. Een teken van betrokkenheid en verbondenheid waar we trots op mogen zijn.

Achter de schermen is er hard gewerkt, zoals aan de nieuwe CAO waar een grote meerderheid van de leden (ruim 92%) akkoord op heeft gegeven. Voor de schermen hebben we veel kunnen betekenen voor jou als praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Met NVvPO DOET! hebben we inspirerende podcasts gemaakt en waardevolle webinars georganiseerd. We vinden het belangrijk om kennis die bij onze leden aanwezig is te verspreiden.

Een belangrijke mijlpaal was de betrokkenheid van de NVvPO bij de oprichting van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ). Samen bereik je immers vaak meer dan alleen. Met acht beroepsverenigingen streven we naar het versterken van de huisartsenzorg in Nederland, wat ook jouw positie als praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige ten goede zal komen. De samenwerking heeft al tot een aantal uitnodigen geleid om mee te denken over zorgvraagstukken.

Een zorgelijk aspect kwam naar voren in het onderzoek dat het Nivel voor ons uitvoerde. De alarmerende cijfers over de uitstroom van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen binnen de huisartsenzorg, waar ruim 20% aangeeft binnen vijf jaar te willen stoppen, brengt de continuĆÆteit van zorg in gevaar. Daarom blijft de NVvPO partijen oproepen om niet alleen te focussen op het stimuleren van instroom van professionals in de zorg, maar ook op het voorkomen van uitstroom.

Onze missie voor 2024 is duidelijk: De NVvPO blijft jouw stem, steun, en ontwikkeling. We blijven je vertegenwoordigen aan de cao-tafel en zullen via ledenraadplegingen blijven peilen naar jouw mening over diverse onderwerpen. Het nieuwe strategisch beleidsplan wordt begin volgend jaar gepresenteerd en we zullen ons blijven inzetten voor het borgen en vergroten van jouw vakinhoudelijke deskundigheid, passend bij de groeiende rol die je inneemt in het veranderende zorglandschap.

Blijf ons volgen via de website, nieuwsbrieven, en social media. Daar houden we je op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, en de acties en aanbiedingen die we ook in 2024 voor je organiseren.

Namens het bestuur wil ik je hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de NVvPO. Ik wens je een prachtige decembermaand en een goede jaarafsluiting toe.

Met vriendelijke groet,

Anika Corpeleijn
Directeur – bestuurder

Ons kantoor in Veenendaal is gesloten van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari 2023. Vanaf maandag 8 januari 2024 zijn we weer telefonisch bereikbaar op de normale openingstijden en reageren we op de gestelde vragen via het contactformulier. We wensen je alvast hele fijne feestdagen.

Plaats een reactie