Aanvraag bonus voor zorgpersoneel vanaf 1 oktober mogelijk

23-09-2020

Het ministerie van VWS heeft op 18 september de details bekendgemaakt over de bonus voor zorgpersoneel, als dank voor hun inzet tijdens de beginperiode van de COVID-19-uitbraak. De regeling is ook van toepassing op de huisartsenzorg (huisartsenpraktijk en huisartsenposten). Werkgevers kunnen tussen 1 en 29 oktober de bonus voor hun medewerkers aanvragen.
Er is een speciaal subsidieloket opengesteld door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Dat vindt u hier.

Daar vindt u ook meer informatie over welke voorwaarden er zijn voor de aanvraag en welk personeel er onder valt. Voor zorgaanbieders (werkgevers/opdrachtgevers) is er een handreiking over hoe zij de aanvraag precies kunnen doen. VWS en DUS-I controleren de aanvragen niet op rechtmatigheid (de vraag of een medewerker wel in aanmerking had moeten komen), maar controleren wel of de bonus terechtkomt bij de medewerker.

De LHV en InEen hebben in overleggen met VWS over deze subsidieregeling gepleit voor een eenvoudige regeling, om de administratieve belasting voor zorgaanbieders bij de aanvraag tot een minimum te beperken.

De aanvraag moet tussen 1 en 29 oktober worden ingediend. Gezien de beperkte tijd, adviseren we u om snel te starten met de selectie van werknemers waarvoor u een bonus wilt aanvragen en het verzamelen van de benodigde gegevens.

De bonusregeling op hoofdlijnen
Voor zorgprofessionals:

– Het gaat om zorgprofessionals die hebben gewerkt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020;
– De bonus bedraagt een uitkering van €1000 netto;
– De overheid hanteert hier als definitie voor zorgprofessional: een professional werkzaam in de sector gezondheid- en welzijnszorg, die tijdens de COVID-19 uitbraak werkzaamheden heeft verricht bij de zorgaanbieder. Dit zijn zowel werknemers (in loondienst bij een zorgaanbieder) als derden (zoals uitzendkrachten en zzp’ers).
– Een bijzondere categorie vormt de schoonmaker die als werknemer in loondienst dan wel in opdracht tijdens de COVID-19 uitbraak werkzaamheden heeft verricht bij zorgaanbieders. Speciaal voor de regeling valt de schoonmaker ook onder de reikwijdte van het begrip zorgprofessional.
– Veelvoorkomende beroepen binnen de huisartsenzorg die in aanmerking komen: aios, doktersassistenten, physician assistants, praktijkondersteuners (poh’s), triagisten, verpleegkundig specialisten. De volledige lijst staat in de handreiking , onder punt 5. Daarnaast is er een lijst met beroepen die in aanmerking kunnen komen als zij voor covid-zorg zijn ingezet. Ook die lijst staat in de handreiking, onder punt 5.
– Aanvullende eis is dat de zorgprofessionals minder dan twee keer modaal verdiend (€73.000 per jaar bij fulltime aanstelling).

Enkele belangrijke punten voor zorgaanbieders/werkgevers om rekening mee te houden:
– De aanvraag moet tussen 1 en 29 oktober worden ingediend.
– De bonus kan worden aangevraagd voor medewerkers die u in dienst heeft, die minder dan twee keer modaal verdienen (uitgaande van een voltijdscontract).
– De bonus kan ook worden aangevraagd voor ingehuurde medewerkers (in de regeling worden die ’derden’ genoemd). Dan ligt de bovengrens bij een bruto uurloon van €39, voor uitzendkrachten en gedetacheerd en bij een maximaal uurtarief van €88,90 inclusief btw voor zzp’ers.
– U moet de subsidie binnen 5 maanden uitkeren aan de professionals voor wie u de bonus heeft aangevraagd.
– Om te garanderen dat de zorgprofessionals netto €1000 ontvangen, bestaat het subsidiebedrag uit twee onderdelen, te weten het bonusbedrag en een bedrag waarmee de zorgaanbieders om de verschuldigde belasting over de bonus kan afdragen.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft hierover. Daarmee kunt u terecht bij de website van DUS-I en het ministerie van VWS: uitgebreidere informatie voor zowel zorgprofessionals als zorgaanbieders. Het ministerie van VWS zorgt dat deze informatie regelmatig wordt bijgewerkt.

Bron: LHV

Plaats een reactie