Advies ledencirkel POH-ouderen

11-03-2020

De ledencirkel POH-ouderen van de NVvPO, heeft samen met de V&VN pvkpoh een gezamenlijk advies geschreven over de functie van de POH-ouderen (POH-O). In de afgelopen jaren is deze functie ontstaan naar aanleiding van toenemende druk op de ouderenzorg in de huisartsenzorg. Deze praktijkondersteuner houdt zich bezig met alle medische en verpleegkundige zorg rondom de kwetsbare en comorbide ouderen. Deze nieuwe POH-O functie kent echter opstartproblemen, omdat de competenties en taken vaak matig zijn beschreven, opleidingen uiteenlopen en de vergoedingen van de zorgverzekeraars wisselend zijn. Begin 2019 heeft de NVvPO en de V&VN pvkpoh een enquête uitgedaan onder haar leden over de rol en opleiding van de POH-O. Deze is door 555 leden ingevuld waardoor er inzicht is verkregen in de knelpunten en de opleidingswensen.

De ledencirkel POH-ouderen heeft de besturen van de NVvPO en de V&VN pvkpoh geadviseerd over de knelpunten ten aanzien van de opleiding van de POH-O, de competenties en de rol van de POH-O. De besturen zullen naar aanleiding van dit advies een visie op ouderenzorg (laten) ontwikkelen in samenwerking met de Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen (LAEGO). Hierin zal onder meer het landelijk scholingsbeleid met betrekking tot de zorg voor complexe kwetsbare ouderen in de eerstelijns zorg worden opgenomen.

Je kunt de positionpaper en het advies via onderstaande links downloaden.

Downloads
Positionpaper POH-ouderen advies
Advies ledencirkel POH-ouderen

Plaats een reactie