Afscheidswoord Petra Portengen

21-02-2023

Op 15 november 2017 trad ik aan als directeur-voorzitter bij de NVvPO. En hoewel het toenmalige bestuur en bureaumedewerkers keihard aan werk waren, lagen er de nodige uitdagingen. Onder de vlag Boeiend & Verbindend formuleerden we meerdere doelstellingen voor de jaren die volgden. Zo was het nodig om financieel weer in balans te komen, het ledenaantal te verhogen, een meer professionele organisatie te ontwikkelen, vrijwilligersmanagement anders in te vullen en een betere samenwerking met collega-verenigingen en andere stakeholders op te starten.

Opdracht
Natuurlijk was vooral mijn opdracht om de rol van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige beter in beeld te krijgen en meer te bestendigen. Diverse partijen vonden op dat moment dat de praktijkondersteuner een hbo-V diploma moest bezitten waardoor ongeveer 50% van alle praktijkondersteuners in een moeilijke positie kwamen. Het competentieprofiel voor de Praktijkverpleegkundige (PVH) was weliswaar ondertekend, maar men had bij het opstellen hiervan geen rekening gehouden met de beperkte doorstroommogelijkheden voor deze 50% van de praktijkondersteuners. Als NVvPO hebben wij hier direct een standpunt in aangenomen. De NVvPO maakt(e) zich hard voor meer loopbaanperspectief in de huisartsenzorg. Door middel van zogenaamde doorlopende leerlijnen, moet het voor eenieder vanzelfsprekend zijn om een interessante carrière binnen de huisartsenzorg op te kunnen bouwen. De BIG-schotten en instroomeisen bij de individuele opleidingsinstituten houden segmentatie in stand waardoor geschikte zijinstromers en doorstromers hun expertise en EVC onvoldoende kunnen aantonen. Een onafhankelijk en landelijk assessment gaat bijdragen aan een meer kans volle loopbaan. Dit was en is nog steeds ons standpunt. Met bovenstaande vraagstukken zijn we aan het werk gegaan en van het een kwam het ander.

In 2018 trokken wij een penningmeester aan met een bedrijfskundige achtergrond en gingen wij samenwerken met een marketing – en communicatiedeskundige. Tevens zochten wij contact met de Landelijke Vereniging POHGGZ en besloten wij om samen met de V&VN afd. POHPVK te verkennen of het mogelijk was om tot een gezamenlijk vakblad te komen. Het enthousiasme werd door andere partijen gevoeld en de NVvPO ging onder andere de samenwerking aan met Tamara de Weijer (Arts&Leefstijl), Voeding Leeft en Janneke Wittekoek. Als eerste beroepsvereniging in de Huisartsenzorg organiseerden wij zogenaamde livestreams.

NVvPO DOET!
NVvPO DOET! werd hiermee geboren. Iedere eerste dinsdag van de maand nodigden wij gasten uit om hun kennis te delen met onze leden. Op deze wijze trokken we steeds meer kennispartners aan waardoor we tijdens de eerste Covid lockdown direct konden schakelen naar online kennisoverdracht over Covid in combinatie met de chronische gezondheidsvraagstukken van de patiënten van onze leden. We zagen een langzame en gestage groei qua leden ontstaan en steeds meer activiteiten onder de vlag van NVvPO DOET!
Na een succesvolle eerste strategische periode, startten we in 2021 met het meerjarenbeleid NVvPO voor professionaliteit en verbinding (2021-2023).

Uitbreiding
De professionalisering van de organisatie vroeg om meer medewerkers en ook een verbreding qua competenties. De ledengroei, alsmede de samenwerking met kennispartners en slimmer omgaan met de financiële capaciteiten, gaf ons de ruimte om meer mensen aan te nemen. Naast een aantal vaste medewerkers konden wij ook expertise extern inhuren. Waaronder ook een professional die ons adviseerde op het gebied van governance. Hoe richt je de medezeggenschap en een bestuur van een professionele beroepsvereniging in. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe bestuursvorm per 1 januari 2023.

Bestuursvorm NVvPO per 1 januari 2023
Bij mijn aantreden was het direct duidelijk dat de dubbelrol van directeur-voorzitter van tijdelijke aard was. Ik zou deze rol maximaal 4 jaar uitvoeren en ervoor zorgen dat de rollen vanaf dat moment weer gescheiden zouden zijn. Dit is gedeeltelijk gelukt. Vanwege de coronamaatregelen en de druk op jou en je collega’s in de Huisartsenzorg, lagen er andere prioriteiten bij onze beroepsvereniging. We hebben daarom een jaar extra genomen om de nieuwe bestuursvorm, samen met de nodige klankborden en andere vormen van overleg met onze leden, zorgvuldig af te wegen.

Op 1 januari 2023 zijn we gestart met een ledenraad van 11 enthousiaste praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en hebben wij de rol van directeur-voorzitter gescheiden. De directeur krijgt een bestuurdersrol (directeur-bestuurder) en de voorzitter is technisch voorzitter geworden. Dit laatste betekent dat de voorzitter geen bestuurlijk verantwoordelijkheden (meer) heeft.

Bewuste keuze
Na ruim 5 jaar als directeur-voorzitter heb ik bewust de keuze gemaakt om niet te opteren voor de rol van directeur-bestuurder. Dit omdat het voor mij het juiste moment is om mij terug te trekken. Naast dat ik vind dat je altijd op je hoogtepunt een organisatie moet verlaten, is het voor de NVVPO ook goed om een nieuwe leider aan te trekken. De doelstellingen vanaf 2017 waaronder:
• Financieel in balans
• Verhoging aantal leden (van <3.000 naar >3.700)
• Professionele organisatie
• Goede samenwerking met collega-verenigingen, kennispartners (50) en opleidingsinstituten
• Verbetering contact zorgverzekeraars en andere beleidsbepalende partijen
• Ontwikkeling rol praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige (POH, POHPVK, PVH, POH-ouderen,
POH-GGZ, POH-jeugd en andere specialisaties)
• NVvPO DOET!
• Ontwikkeling ledencirkels
zijn immers zo goed als behaald en we staan op het punt om ons te buigen over een nieuwe meerjarenstrategie. Het is tijd voor vernieuwing. En die hebben wij gevonden.

Anika Corpeleijn
Graag stellen wij daarom Anika Corpeleijn aan jou voor. Anika start op 1 april a.s. als onze directeur-bestuurder. Anika kent de huisartsenzorg c.q. de eerstelijnszorg goed. Momenteel werkt Anika bij de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) als directiesecretaris. Hiervoor werkte zij bij het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en heeft op andere plekken in de eerstelijn haar sporen verdiend. Wil je nu al meer over Anika te weten komen, bekijk dan haar LinkedIn profiel.

Wij zijn enthousiast en blij dat Anika haar kennis, ervaring en haar mens-zijn komt inzetten bij de NVvPO. Zij blijft in ieder geval de komende 4 jaar (bestuursperiode) verbonden aan de NVvPO en neemt de tijd en ruimte om jou en je collega’s te leren kennen en de nieuwe strategische periode op te starten en uit te (laten) voeren. Je gaat haar dus zeker tegenkomen, want zij wordt het boegbeeld van onze vereniging en zal jouw stem laten horen daar waar het nodig en noodzakelijk is. Ik ga de rol van technisch voorzitter invullen. Achter de schermen zit ik de vergaderingen voor en kijk ik mee in het besluitvormingsproces. Tevens blijf ik, tot en met december 2023, voorzitter van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Dank
Ik dank bij deze alle leden, NVvPO collega’s, samenwerkingspartners, SSFH en collega-verenigingen, hogescholen en andere opleidingsinstituten, zorgverzekeraars en iedereen die ik ben tegengekomen in mijn rol als directeur-voorzitter, alvast voor al het vertrouwen. En voor de fantastisch mooie momenten en overwinningen die we als NVvPO hebben kunnen bewerkstelligen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar jou en al onze andere leden (POH, POHPVK, PVH, POH-Ouderen, POH-GGZ, POH-jeugd en alle andere specialisaties). Hardop spreek ik dit uit, DANK voor jullie gastvrijheid, positief en kritische feed forward, jullie uitgesproken zorgen en meningen, optimisme en vooral jullie drive, welke ik enorm bewonder. Ik heb ervan genoten om jou en jullie te mogen vertegenwoordigen en weet… zonder jou als praktijkondersteuner en of praktijkverpleegkundige is er geen huisartsenzorg mogelijk.

Juist NU, juist JIJ!

Met een hartelijke groet,

Petra Portengen
Directeur-Bestuurder

Plaats een reactie