Algemene ledenvergadering

28-01-2019

Tijdens de ALV op zaterdag 26 januari in Veenendaal werden twee nieuwe bestuursleden verkozen: Brenda Baar en Erik Boswinkel. Zij worden lid van het algemeen bestuur, Erik als penningmeester en Brenda als secretaris. Bernadette van der Hoff nam na jarenlange inzet als bestuurslid afscheid, hier roept ze jou op om – net zoals zij jaren heeft gedaan – actief te worden als algemeen bestuurslid. De begroting voor 2019 werd besproken en goedgekeurd door de leden. Hiermee kunnen we voortbouwen op het fundament dat wij in 2018 hebben opgebouwd en de plannen voor 2019 gaan uitvoeren. Wij danken alle aanwezige leden voor het vertrouwen, de positiviteit, de ideeën, de opbouwende vragen en suggesties. Dit sterkt ons in het uitvoeren van onze opdracht. Wij kijken terug op een boeiende ALV!

Plaats een reactie