Behoefte aan draaiboek bij terugkeer chronische en reguliere zorg in de praktijk

19-05-2020

In de derde week van april heeft NVvPO een behoeftepeiling onder haar leden gehouden met betrekking tot Covid-19. Waar hebben de praktijkondersteuners en (de toekomstige) praktijkverpleegkundigen (nog) behoefte aan gedurende Covid-19 was hierbij de centrale vraag.

Naast de inhoudelijke Livestreams, bood NVvPO juridische hulp, had zij veel contact in het land met praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en sprak zij met de verschillende huisartsenverenigingen en andere zorgprofessionals over het organiseren van de opgelegde maatregelen, de medische gevolgen voor de patiënt en hoe dit zich (mogelijk) gaat verhouden tot de chronische – ketenzorg en ook de reguliere zorg in de Huisartsenvoorziening.

Behoefte aan draaiboek
In de behoeftepeiling gaf 57% van de respondenten aan behoefte te hebben aan een draaiboek. In de onderbouwing hiertoe gaf men aan behoefte te hebben aan richtlijnen c.q. voorbeelden over onder andere:

  • Hoe om te gaan met 1.5 meter binnen / buiten praktijk
  • Hoe chronische zorg weer in de praktijk te kunnen ontvangen en hoe dan om te gaan met dat wat niet op 1.5 meter kan (o.a. spirometrie, bloeddruk meten, het controleren van de inhalatietechniek, et cetera)
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hierbij veilig genoeg voor mijzelf en voor de patiënt / client

Tel daar bij op dat 77% van het totaal aantal ondervraagde aangaf te willen weten hoe in de praktijk om te gaan met de anderhalve meter richtlijnen; het schoonhouden van de werkplekken (wisseling werkplekken) en wachtkamerbeleid.

Daarnaast gaf 59% van de respondenten aan dat zij behoefte hebben aan begeleiding vanuit de ketenzorgpartner. Begeleiding in waar je als praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige op moet letten bij de specifieke chronische aandoening; waar ik prioriteit moet leggen en wanneer ik andere zorgprofessionals moet raadplegen (en welke). Ruim 37% geeft aan hierbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig te hebben.

Bovenstaande heeft NVvPO in het Corona (crisis) overleg met LHV, NHG en InEen besproken. Naar aanleiding daarvan heeft NVvPO met InEen gekeken hoe we de behoefte aan draaiboeken in de praktijk kunnen verwezenlijken. Het volgende antwoord willen we jou hierbij graag geven.

Draaiboek via Zorggroep
Het blijkt dat de meeste zorggroepen een draaiboek hebben. Op de ledenpagina van InEen hebben meerdere partijen deze draaiboeken aangeboden en kunnen de leden van InEen deze downloaden als voorbeeld. Praktijken die aangesloten zijn bij de zorggroep ontvangen overigens ook de draaiboeken van betreffende zorggroepen.
Veelal is het de huisarts of praktijkmanager die deze ontvangt. Dus mocht jij (nog) geen draaiboek, protocollen of andere richtlijnen voor jouw eigen praktijk, jouw eigen spreekuur en of het ontvangen van specifieke patiënten / cliënten, vraag dan de huisarts (jouw werkgever) en of de praktijkmanager hiernaar. Blijkt nu dat de zorggroep waarbij jouw praktijk is aangesloten überhaupt (nog) geen draaiboek, protocollen of richtlijnen hebben opgesteld, neem dan als praktijk (middels de praktijkhouder, praktijkmanager of via jouzelf) contact op met betreffende zorggroep. Als onderdeel van deze zorggroep mag je verwachten dat zij met jou meedenken en jou en je collega’s van de juiste adviezen, richtlijnen en protocollen kunnen (blijven) voorzien.

Zie ook …
Andere belangrijke websites met betrekking tot Covid-19 en jouw werk zijn:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl
https://corona.nhg.org
https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/coronavirus
https://www.nvvpo.nl/veel-gestelde-vragen

Plaats een reactie