Beroepsverenigingen willen helderheid over inzet zzp’er

14-10-2022

De NVvPO, NVDA, NVvPM en LV POH-GGZ vertegenwoordigen ruim 30.000 zorgprofessionals, die elke dag bijdragen aan het functioneren van de Nederlandse huisartsenzorg. Veel van onze leden oefenen hun beroep uit in loondienstverband. Een deel kiest er echter bewust voor zich als zzp’er in te zetten. Onder dit deel van onze achterban is grote onrust ontstaan. Daarom hebben zij gezamenlijk een brief gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en naar de staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst.

Directe aanleiding voor de onrust is een bericht op de LHV-website waarin staat dat de Belastingdienst besloten heeft de modelovereenkomst voor de POH-GGZ niet te verlengen. Op termijn kunnen POH-GGZ niet meer als zzp’er aan de slag. Wat de effecten van dit besluit zijn voor andere zorgprofessionals is niet duidelijk. Volgens het bericht oordeelt de Belastingdienst dat POH-GGZ geen beroep is maar een functie en dat de POH-GGZ de huisarts ondersteunt en dat het moeilijk voor te stellen is dat er geen gezagsverhouding is. Schijnzelfstandigheid dient natuurlijk vermeden te worden en controles hierop zijn van belang voor ons fiscale en sociale stelsel. Echter, gezien de druk op de huisartsenzorg en de krapte op de arbeidsmarkt is helderheid en zorgvuldige communicatie over de positie van een grote groep zorgprofessionals ook van belang.

De beroepsverenigingen voelen zich zeer verantwoordelijk constructief bij te dragen aan het goed functioneren van de huisartsenzorg. Onduidelijkheid over de positie van zzp’ers die binnen de sector belangrijke beroepen vervullen, draagt hier naar onze mening niet aan bij. Praktijkmanagers, praktijkondersteuners, triagisten, POH-GGZ en doktersassistenten zijn zeer belangrijk voor de zorg en willen weten waar ze aan toe zijn. De beroepsverenigingen pleiten er daarom voor op korte termijn helderheid te krijgen m.b.t. de inzet van zorgprofessionals die als zzp’er werkzaam zijn. Zij willen graag in een gesprek hun zorgen mondeling toelichten en suggesties voor verbetering meegeven.

Lees hier de brief

Plaats een reactie