Bestuursinformatie

24-11-2021

Tijdens de algemene ledenvergadering vergadering (ALV) op 6 november jl. is Petra Portengen voor de komende vier jaar herkozen als NVvPO voorzitter. Haar tweede bestuurstermijn is op 15 november ingegaan. Zij blijft zich met dezelfde energie inzetten voor de belangen van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen alsmede voor een goede ontwikkeling van deze belangrijke rollen in de Huisartsenzorg. Naast de POH en POHPVK, behartigt de NVvPO natuurlijk ook de belangen van de POH-GGZ en de POH-Ouderen. ‘Met deze zorgprofessionals, is de kwaliteit van de huisartsenzorg goed gewaarborgd’ aldus Petra. Tevens geeft Petra aan de PVH-ontwikkelingen op de voet te volgen (en wat dit betekent voor de huidige POH en POHPVK) en ziet zij de POH-jeugd steeds meer in de Huisartsenzorg haar intrede doen.

Elianne de Kat heeft zich als algemeen bestuurder de afgelopen vier jaar (2017-2021) actief ingezet voor de POH’s en PVK’s. Zij kiest ervoor om geen tweede bestuurstermijn te aanvaarden, omdat zij gestart is met de master Human Organizational Behavior, waardoor naast haar werk en andere activiteiten, het bestuurswerk in het nauw komt. Elianne heeft mede bijgedragen aan het professionaliseren van de vereniging en is trots op wat zij samen met het huidige bestuur heeft kunnen bereiken voor de leden. Gelukkig blijft Elianne actief betrokken middels de Ledencirkel POH&Leefstijl, zodat we haar expertise op dit gebied kunnen blijven inzetten.

Plaats een reactie