Boodschap aan minister Fleur Agema

03-07-2024

Dinsdag 2 juli is het nieuwe kabinet geïnstalleerd. Voor de NVvPO aanleiding om een brief te sturen aan de kersverse minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Fleur Agema. In deze brief benadrukt de NVvPO de noodzaak om te focussen op preventie en het aantrekkelijker maken van het werk in de zorg.

Anika Corpelijn, directeur/bestuurder van de NVvPO, geeft in de brief aan veel aanknopingspunten te zien in het hoofdlijnenakkoord om de huisartsenzorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en werkbaar te houden.

Belangrijke aandachtspunten zijn de inzet op preventie en het aantrekkelijker maken van het werk in de zorg zijn. Corpeleijn: ‘Voor de POH betekent dit erkenning van hun functie als beroep met een beschermde beroepstitel. Deze erkenning draagt bij aan de kwaliteit van zorg, transparantie en beroepstrots’. Uit onderzoek van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van de NVvPO, blijkt dat het aantal POH in de huisartsenzorg sinds 2016 is verdubbeld tot 9000 in 2023. De functie van POH heeft een vaste positie in de huisartsenzorg ingenomen, maar het ontbreekt nog aan eenduidige gegevens en formele erkenning.

De NVvPO pleit voor een eenduidige opleiding, kwaliteitsborging en erkenning van de kennis en bevoegdheden van POH. Dit is noodzakelijk om de instroom te vergroten en uitstroom te verminderen, waardoor de functie aantrekkelijker wordt en de kwaliteit van de zorg verbetert. Anika Corpeleijn: ‘We kijken uit naar een constructief gesprek met minister Agema om onze punten verder toe te lichten en samen te werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg’.