Boosterprik voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en POG-GGZ

20-11-2021

Vorige week vrijdag heeft de minister besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, de zogeheten booster. De vaccinatie wordt gegeven in 23 ziekenhuizen. NVvPO heeft hier sindsdien frequent contact over gehad met de LHV en NVDA.

Doelgroep
Het ministerie heeft aangegeven dat de booster beschikbaar is voor de huisartsen en al het personeel dat patiëntencontact heeft in de huisartsenpraktijk en op de HAP. Dat is een ruimere definitie dan vorige keer. Het gaat hierbij dus om de praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en POH-GGZ, doktersassistent, verpleegkundig specialist, physician assistant en ook om de triagisten die werken in het callcentrum. In totaal gaat het om ongeveer 35.000 tot 40.000 personen. Het precieze aantal is afhankelijk van de vraag hoeveel mensen recent COVID hebben gehad. Zij hoeven namelijk nu geen boosterprik.

Landelijke én regionale aanpak
De LHV heeft aangegeven dat er in principe een landelijke aanpak en uitrol is afgesproken vanaf 6 december. Zij merken echter op dat regionaal al initiatieven worden genomen om, vooruitlopend op dit landelijk en gezamenlijk georganiseerde proces, al eigen afspraken te maken. Zo kan op een aantal plekken sneller worden gestart dan in het landelijk proces. Als dat mogelijk is en zorgvuldig en volledig kan is daar uiteraard de ruimte voor. LHV wijst echter wel op twee risico’s:

– Ten eerste bestaat het risico dat de doelgroep niet compleet wordt uitgenodigd. In sommige regio’s worden nu bijvoorbeeld alleen de huisartsen uitgenodigd. NVvPO en NVDA hebben daar al vragen over gesteld want dat betekent dat daar dan met het ziekenhuis een tweede ronde voor moet worden georganiseerd.

– Ten tweede vraagt LHV aandacht voor het registratiesysteem. Het ZKVI is nog niet klaar, waardoor registratie- en privacy problemen kunnen ontstaan die door de regionale organisatie en het ziekenhuis moeten worden opgelost.

Gezien deze risico’s adviseert de LHV daarom zoveel mogelijk de landelijke aanpak te volgen. En zal men bij de uitwerking van de landelijke aanpak vanzelfsprekend rekening houden met de regionale initiatieven. En bekijken hoe, als dat nog nodig is, ook de rest van de groep waar het om gaat kunnen uitnodigen’ NVvPO blijft ook deze initiatieven volgen en hoort graag van haar leden als daar misstanden ontstaan.

Landelijk uitnodigings- en aanmeldproces
Het landelijk uitnodigingsproces dat wordt voorbereid werkt als volgt: Iedereen die onder de bovengenoemde doelgroep valt kan vanaf volgende week een brief met een unieke code krijgen, waarmee een afspraak in een van de vaccinerende ziekenhuizen kan worden gemaakt. InEen en LHV werken nu met het RIVM aan een systeem waarin alle huisartsenposten en huisartspraktijken de huisartsen en hun medewerkers kunnen aanmelden en waarmee de brieven met code kunnen worden verstrekt. Voor aio’s en waarnemers die niet aan een vaste praktijk zijn gebonden komt een aparte route. Dit wordt landelijk georganiseerd. Huisartsen en hun medewerkers hoeven nu nog geen actie te nemen. Het is de bedoeling dat met de unieke aanmeldcode aan het eind van de eerste week van december de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden. Ook dit wordt centraal geregeld. Vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden. In een aantal regio’s wordt hierop dus vooruitgelopen.

Registratie
De registratie van de vaccinaties gebeurt in en door de 23 ziekenhuizen, met het zogeheten ZKVI- systeem. Dat systeem heeft een rechtstreekse koppeling met de landelijke registratie bij het RIVM en is door de ziekenhuizen gebruikt bij eerdere vaccinatierondes van eigen medewerkers. Het ZKVI-systeem wordt op dit moment geschikt gemaakt voor deze grote operatie. Het is het enige bruikbare systeem, andere systemen zijn waarschijnlijk niet AVG-proof.

Plaats een reactie