CAO Huisartsenzorg 2021 definitief

11-06-2021

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Huisartsenzorg 2021 algemeen verbindend verklaard. Hiermee is er vanaf 1 juni 2021 een loonsverhoging van 2%. Deze nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Nu het besluit tot algemeen verbindendverklaring er ligt, moet ook een werkgever die niet is aangesloten bij een van de cao-partijen (LHV en Ineen) de afgesproken loonsverhoging betalen. Let op: dit is niet met terugwerkende kracht. De Cao Huisartsenzorg 2021 is binnenkort ook te raadplegen op de cao-app Huisartsenzorg.

Meer informatie
Hier lees je meer informatie over de cao.

Plaats een reactie