Cao Huisartsenzorg definitief

13-03-2024

Nadat de onderhandelaars aan de cao-tafel tot een akkoord zijn gekomen, hebben vervolgens ook de leden van de werkgeverpartijen LHV en InEen en van de werknemerspartijen CNV, FNV, NVDA en NVvPO ingestemd. Daarmee is de Cao Huisartsenzorg 2024-2025 nu definitief. De cao-onderhandelaars van NVvPO, Frits Henstra en Berry van Bruchem kijken met tevredenheid terug over het verloop van de onderhandelingen.

De NVvPO is sinds 2011 een volwaardige gesprekspartner in de cao-onderhandelingen voor de Cao Huisartsenzorg. Dat maakt onze vereniging tot een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Wij zijn overigens de enige vereniging voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die gesprekspartner in de cao-onderhandelingen is.

In het kort de gemaakte afspraken in de Cao Huisartsenzorg:
* Looptijd: 1 januari 2024 t/m 30 juni 2025
* Per 1 februari 2024 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 5% voor de schalen 1 tot en met 9 en 4% voor de schalen 10 en hoger, met een minimum van 175 euro per maand (op fulltime basis).
* Medewerkers bouwen extra verlof op met een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), te weten 10 uren in 2024 (op fulltime basis).
* Verruiming van de vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerkvergoeding en onkostenvergoedingen.
* Uitbreiding buitengewoon verlof en introductie rouwverlof.
* Verlaging leeftijd verplichting nachtdiensten van 62 naar 60 jaar.

De Cao Huisartsenzorg, de Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg en de Salarisschalen Cao Huisartsenzorg zijn hier te downloaden.

Kom naar het cao vragenuur op 9 april 2024
Een nieuwe cao roept altijd weer vragen op. Daarom organiseert de NVvPO ook nu weer voor haar leden een online ‘Cao-vragenuur’. Het vragenuur is op 9 april 2024 van 19:30 uur tot 21:00 uur. Meld je hier aan.

Plaats een reactie