Cao-onderhandelingen gestart

21-09-2023

De huidige Collectieve Arbeidsovereenkomst (Cao) voor de Huisartsenzorg, geldig voor de periode 2022-2023, nadert zijn einde. In voorbereiding op een naadloze overgang naar een nieuwe Cao vanaf 1 januari 2024, zijn de gesprekken hierover gestart.

Tijdens het eerste gesprek, dat onlangs plaatsvond, hebben vertegenwoordigers van werkgevers (LHV en InEen) en werknemers (CNV, FNV, NVvPO en NVDA) onderwerpen uitgewisseld die tijdens de onderhandelingen aan bod zullen komen. Dit markeert het begin van het verkennen van elkaars standpunten en belangen.

Belangrijke onderwerpen voor de NVvPO
De NVvPO heeft haar leden gevraagd om hun zorgen en verwachtingen te uiten via een enquête. Hieruit zijn onderwerpen naar voren gekomen die mogelijk een rol zullen spelen in de onderhandelingen, waaronder:

* Loonsverhoging (gezien de stijgende inflatie)
* Aandacht voor vermindering werkdruk
* Verbetering van balans werk/privé
* Verruiming verlofuren en mogelijkheid die onbeperkt te sparen (Persoonlijk Levensfase Budget)
* Ruimere scholingsmogelijkheden, meer eigen regie in keuze scholing
* Budget voor persoonlijke ontwikkeling, fietsenplan, sportabonnement
* Goede generatieregeling, bijv. 80/90/100 (urenvermindering 50/50 bekostigd door werkgever met doorbetaling van pensioen)
* Betere onkostenvergoedingen (reiskosten, telefoon)

Het vervolg
Een vervolggesprek staat gepland voor begin oktober, waarbij de betrokken partijen verdere stappen zullen bespreken en details van de nieuwe Cao nader zullen uitwerken.

Informeren
We blijven jullie op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen tijdens deze cruciale onderhandelingsfase. Houd onze website en social media in de gaten voor updates en aankondigingen met betrekking tot de Cao Huisartsenzorg 2024 en de voortgang van de onderhandelingen.

Plaats een reactie