Competentieprofiel Stoppen met Roken

13-08-2021

De NVvPO ontvangt signalen uit het werkveld dat er een competentieprofiel Stoppen met Roken (SMR) blijkt opgesteld door een zogenaamde werkgroep BASIS en er schijnen experts geraadpleegd te zijn door KABIZ. Helaas is de NVvPO en/of de Medische vakcommissie (bestaande uit leden van de NVvPO en de V&VN pvk/poh) niet geraadpleegd als experts en/of gevraagd plaats te nemen in de werkgroep BASIS.

Zorgen
Dit vinden wij een bijzondere ontwikkeling, omdat wij diverse malen met de partijen aan tafel hebben gezeten, het gesprek zijn aangegaan en wij onze zorgen hebben uitgesproken over de kwaliteit van het kwaliteitsregister SMR en de opleidingen hiertoe. Het competentieprofiel is ons als dé beroepsvereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen niet voorgelegd, terwijl dit juist door de beroepsbeoefenaars zou moeten zijn opgesteld c.q. onderschreven zou moeten worden.

Opstellen competentieprofiel
Wat de NVvPO betreft is het niet aan commerciële partijen om competentieprofielen op te stellen. Beroepsverenigingen en brancheorganisaties horen dit gezamenlijk te doen. Opleidingsinstituten en andere commerciële partijen hebben andere verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld het opleiden volgens het gestelde competentieprofiel.

Vragen van leden
Leden stellen ons nu terecht vragen over dit competentieprofiel welke door KABIZ lijkt aangeboden. De NVvPO is niet berokken bij de totstandkoming van het competentieprofiel en kent de inhoud dan ook niet. De NVvPO kan zich daarom ook niet aan dit competentieprofiel confirmeren. Na het zomerreces neemt de NVvPO contact op met het Trimbos-instituut en KABIZ. Uiteraard nemen wij de vragen van onze leden mee.

Plaats een reactie