Doe mee met de POH Beroertepreventie Challenge

23-11-2021

Heb jij al meegedaan met de POH Beroertepreventie Challenge? Deze geaccrediteerde nascholing is speciaal voor de praktijkondersteuner/-verpleegkundige ontwikkeld en toegankelijk via het platform beroertepreventie.nl. De nascholing is ontwikkeld door de werkgroep beroertepreventie met specialisten uit de 1e en 2e lijn. De praktijkondersteuner krijgt in de nascholing de laatste kennis en tools om 1e lijns- beroertepreventiezorg bij atriumfibrilleren te implementeren, optimaliseren en te versnellen in de praktijk. Atriumfibrilleren (AF) is de grote risicofactor voor het krijgen van een – vaak ernstige – beroerte.¹ De POH Beroertepreventie Challenge heeft als doel minimaal 5.000 beroertes per jaar te voorkomen.

Regierol voor de POH bij beroertepreventie
“In Nederland treden er zo’n 40.000 beroertes per jaar op en daarvan wordt ongeveer een derde veroorzaakt door atriumfibrilleren. Als we patiënten eerder kunnen opsporen of optimaler kunnen behandelen met antistollingstherapie, kunnen we een aanzienlijk deel van de beroertes voorkomen. En dat begint al de huisartsenpraktijk,” zegt Martin Hemels, cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis en namens AF-Connect lid van de werkgroep Beroertepreventie.

Geen urgentie in 1e lijn
Toch blijkt dat juist daar, in de huisartsenpraktijk, de urgentie om mensen met atriumfibrilleren op te sporen of optimaler te behandelen ontbreekt. De hoge werkdruk, onder andere door de vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, zorgt ervoor dat huisartsen minder tijd hebben. En hoewel de praktijkondersteuner wekelijkse CVRM spreekuren heeft, is beroertepreventie ten gevolge van atriumfibrilleren daar (nog) geen standaard onderdeel van, waardoor kennis en ervaring vaak ontbreekt.

De POH Beroertepreventie Challenge
Leden van de werkgroep Beroertepreventie, een multidisciplinair team bestaande uit 1e en 2e lijns specialisten, hebben daar een structurele aanpak voor bedacht: de POH Beroertepreventie Challenge. Deze bestaat uit een online platform en een online nascholing speciaal gericht op de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Martin Hemels licht toe: “De praktijkondersteuner wordt veelal gezien als de spin in het web in huisartsenpraktijken in Nederland. Door de praktijkondersteuners de kennis, tools en regie te geven, kunnen zij zorgen voor een goede implementatie van de beroertepreventiezorg in de huisartsenpraktijk. En zo kunnen we met elkaar zo’n 5.000 beroertes per jaar voorkomen. Daarmee kan veel persoonlijk leed worden voorkomen en zorg worden bespaard.”

Wat houdt de Challenge in?
De geaccrediteerde nascholing is te vinden op het platform www.beroertepreventie.nl, en wordt gepresenteerd door cardioloog en gezondheidswetenschapper dr. Janneke Wittekoek. Het nascholingspakket bestaat uit 5 modules en heeft een multimediale aanpak:

· Module 1: Introductie POH Beroertepreventie Challenge, met daarin een podcast, kennisquiz en het samenstellen van je eigen doelstelling in de POH Challenge

· Module 2: Opsporing & diagnostiek, met daarin een webcast over wat atriumfibrilleren is, een polscheck instructievideo en online informatie over hoe patiënten op te sporen

· Module 3: Behandeling & therapietrouw, met daarin een webcast over mogelijke behandelingen, een praktische gids en tips om therapietrouw te bevorderen

· Module 4: Optimale bescherming van de AF-patiënt, met daarin een webcast waarin 2 patiënten worden besproken en een handig stappenplan

· Module 5: Samen sterker in preventie van beroertes bij AF, met daarin een podcast over de samenwerking tussen 1e en 2e lijn en de rol van de POH daarin

De POH Beroertepreventie Challenge wordt afgesloten met een eindtoets.

Meedoen?
Kijk dan op www.beroertepreventie.nl en luister naar de introductie podcast van dr. Janneke Wittekoek en dr. Martin Hemels, die het belang van beroertepreventie bij AF en de rol van de POH toelichten. Accreditatie 4 punten.

Referentie:
1. Wolf et al. Stroke 1991;22(8):983-8. (Framingham data) Marini C et al. Stroke 2005;36(6):1115

Plaats een reactie