Enquête stagevergoeding

13-07-2020

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg zet zich al jaren in voor het stimuleren van voldoende stageplaatsen en instroom van nieuwe medewerkers in de huisartsenzorg en gezondheidscentra. Eén van de middelen die SSFH hiervoor inzet zijn vergoedingen voor de praktijkbegeleiding en de stagevergoeding voor de stagiair.

Waarom deze enquête?
Om te onderzoeken of SSFH in de toekomst deze vergoedingen op eenzelfde manier blijft inzetten of dat het op een andere manier effectiever blijkt, heeft SSFH een enquête opgesteld. De enquête is onderdeel van een breder onderzoek naar het rendement van de stagevergoedingen van SSFH.

Twee vragenlijsten
Om een duidelijk beeld te krijgen waarom stagiairs (niet) kiezen voor een stage in de huisartsenzorg en waarom praktijken en gezondheidscentra stageplaatsen aanbieden, zijn twee verschillende vragenlijsten opgezet. Want ook van de stagiairs die geen stage lopen in de huisartsenzorg, en de organisaties die geen stageplaatsen aanbieden kan SSFH leren. Zo kan SSFH werken aan gerichte oplossingen om de instroom en het aantal stageplaatsen in de huisartsenzorg en gezondheidscentra te bevorderen.

Enquête stagebegeleiders
https://nl.research.net/r/BWXZKWT

Enquête (oud-)stagiairs
https://nl.research.net/r/GMBM7T9

Het invullen van de enquête kan tot en met vrijdag 24 juli 2020 en duurt ongeveer 10 minuten.

Plaats een reactie