Even voorstellen: Anika Corpeleijn

23-04-2023

Beste leden,

Sinds 1 april vertegenwoordig ik jullie mooie vereniging als directeur-bestuurder. Hoog tijd dat ik me aan jullie voorstel.

Wie ben ik?
Ik ben in 1968 geboren in Dordrecht en woon sinds 2003 in Elst Utrecht. Daar woon ik samen met mijn man, bonuszoon, drie honden (Bracco Italiano’s) en kater August. Als kind was ik altijd buiten te vinden. Die behoefte aan het buiten in de natuur zijn is gebleven en was de reden voor een verhuizing van stad naar dorp. Elst ligt ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Nederrijn, een prachtige omgeving om te wandelen. Ook ben ik daar vrijwilliger bij de werkgroep Paddentrek. Met mijn honden reis ik half Europa door voor trainingen en wedstrijden (voor de liefhebber: veldwerk en standaard jachthonden proeven). Zo staan dit najaar Frankrijk en Polen op de planning. Een andere hobby van mij is het tekenen van portretten van dieren, vooral met pastelpotlood. Ik exposeer regelmatig met mijn werk en doe ook opdrachten.

Wat heb ik allemaal gedaan?
Mijn loopbaan ziet er anders uit dan ik voor mezelf had uitgestippeld. Ik wist namelijk al vroeg dat ik arts wilde worden. Helaas werd ik uitgeloot en ben ik, bedoeld als tussenjaar, fysiotherapie gaan studeren. Gaandeweg vond ik die studie zo interessant dat ik deze heb afgemaakt en ook als fysiotherapeut/manueeltherapeut ben gaan werken. Als regionaal bestuurder van de KNGF kwam ik erachter dat ik kennis van het zorgstelsel miste en ben ik alsnog naar de universiteit gegaan om Beleid Management Gezondheidszorg te gaan studeren.

Het was niet vooraf gepland om een carrière switch te maken, maar dit gebeurde wel toen ik door Zilveren Kruis Achmea benaderd werd met de vraag in Rotterdam de vorming van gezondheidscentra in achterstandswijken te helpen faciliteren.

Na mijn verhuizing naar Elst ben ik in Rotterdam gestopt en ben ik uiteindelijk bij het Nederlands Huisartsen Genootschap terecht gekomen als bestuurssecretaris. Het NHG kende in die periode één directeur/bestuursvoorzitter waardoor mijn functie, als rechterhand, een combinatie was van inhoud en proces. Ik vertegenwoordigde het NHG in diverse gremia, onder andere in bestuurlijke overleggen met NVDA, InEen en LHV. Na 13 jaar vond ik het tijd om een nieuwe stap te zetten en kwam ik bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) terecht. Ook hier heb ik met plezier gewerkt en veel geleerd over met name politieke processen en verhoudingen.

Eerste weken directeur/bestuurder NVvPO
Ik ben blij dat ik weer terug ben in de eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenzorg in het bijzonder. Zorg die dicht bij de mensen staat, zorg die onder ander bijdraagt aan het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen en andere kwetsbaren in de samenleving. Zorg die verleend wordt door bevlogen professionals.

Ik heb de afgelopen weken kennisgemaakt met medewerkers van de NVvPO: de collega’s op het bureau, de medebestuursleden en de Ledenraad. Zeer deskundige en betrokken mensen die met elkaar veel werk verzetten voor de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in Nederland.

Ik kijk er naar uit om de komende tijd nog meer praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen te ontmoeten. Bijvoorbeeld op 9 mei tijdens het congres over taakherschikking in de huisartsenzorg of op 22 mei: de Dag van de POH/PVK. Overigens heb ik via LinkedIn al vele leuke reacties mogen ontvangen.

Ik hoop dat jullie me altijd weten te vinden voor het delen van zowel positieve bevindingen als ervaren knelpunten in de praktijk. Ik ben van mening dat we vooral door samen te werken en krachten te bundelen het vak verder kunnen door ontwikkelen en de belangrijke positie van de POH/PVK steviger kunnen verankeren.

Bekijk ook de persoonlijke videoboodschap van Anika.

Met vriendelijke groet,

Anika Corpeleijn

Plaats een reactie