Gezamenlijke beroepsverenigingen vinden elkaar in Kerntaken Huisartsenvoorziening

27-05-2020

Op verzoek van de Stuurgroep Toekomst Huisartsenzorg (Ineen, LHV, NHG, VPH) hebben NVvPO, NVDA, LV POHGGZ, NVvPM en V&VN afdelingen pvkpoh en vs, gezamenlijk een reactie gegeven op het concept Kerntaken huisartsen welke door huisartsen zijn weergegeven in het visiedocument Toekomst Huisartsenzorg – Kerntaken in de praktijk.

Na de Woudschoten conferentie in 2019, waar de 4 kernwaarden werden gedeeld, hebben huisartsen in verschillende werkgroepen de visie op haar kerntaken gedefinieerd. De gezamenlijke beroepsverenigingen hebben op 6 maart jl. zich ook verdiept in de vraag hoe wij in onze rollen en functies deze kerntaken kunnen verankeren in de dagelijkse praktijk.
Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk advies, welke als bijlage met onze reactie op het stuk van de huisartsen is meegestuurd naar het projectteam Toekomst Huisartsenzorg.
Lees hier onze reactie en het advies.

Mocht je nog vragen hebben, stel deze dan via ons contactformulier.

Plaats een reactie