Gezocht: deelnemers voor vraaggesprekken

20-09-2019

Het FWG is het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg en doet onderzoek naar functies en functieontwikkeling in de gezondheidszorg, onderhoudt gevalideerde en erkende systemen voor de weging en indeling van functies. Die indeling is gekoppeld aan salarisschalen van de branche waarin de functie voorkomt.

Voor de Huisartsenzorg zijn de meeste voorkomende functies opgenomen in de handleiding FWHZ (Functie Waardering Huisartsenzorg). Op verzoek van de cao-werkgroep FWHZ, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en vakorganisaties, onderzoekt dit onderzoeksbureau de komende periode de veranderingen in de rol van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH).

De praktijk in de eerstelijnszorg verandert snel en wordt steeds meer complex. En dat heeft invloed op de functie inhoud van de POH-generalist en POH-ggz. Er ontstaan nieuwe combinaties en of POH-specialisaties op het gebied van Ouderen, Jeugd (zowel generalistisch als ggz), Diabetes, Hart & Vaat, Palliatief, Dementie en Oncologie. Wat betekenen deze veranderingen voor de feitelijke rol, het functiebeeld en het niveau van de praktijkondersteuner in de Huisartsenzorg?

Om dit helder te krijgen wordt een inventarisatie gedaan door middel van interviews met diverse praktijkondersteuners. Met name zal worden gekeken naar toenemende differentiatie en combinaties. Welke niveaus /vormen komen voor en is er sprake van differentiatie?

Hiervoor vragen wij aan jou als Praktijkondersteuner om zo mogelijk samen met je werkgever/leidinggevende deel te nemen aan een interview dat de volgende inhoud heeft:

 1. Vragen naar belangrijke wijzigingen in het werk, ten opzichte van de bestaande functiebeschrijving POH en POH-ggz
  • Verzoek is om te benoemen wat er op dit moment onjuist is of wat er ontbreekt in de beschrijving
  • Welke POH-functies komen binnen de organisatie voor
  • Met welke disciplines wordt samengewerkt
  • Geen tekstvoorstellen, maar inhoudelijke input uit de praktijk
 2. Vraag naar de meest opvallende wijzigingen in functie-eisen, m.b.t.
  • Kennis in combinatie met de bevoegdheden (aard begeleiding/ behandeling)
  • Vaardigheden in de relatie met patiënt, instanties en externen
  • Vaardigheden m.b.t. medisch technische handelingen
  • Inconveniënten

Aanmelden?
Heb je interesse en wil je je graag aanmelden voor het interview. Vul dan het contactformulier in.

Plaats een reactie