Grootste gift voor de mantelzorger is een uurtje vrij

10-11-2022

3,5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger en zorgen voor een zieke of beperkte naaste. Met de verschraling in ons zorgstelsel en de toenemende vergrijzing wordt de druk op de mantelzorger steeds groter; ruim 9% van de mantelzorgers voelt zich overbelast. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zien dagelijks mantelzorgers en zijn vaak ook zelf mantelzorger. De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) maakt zich zorgen over de overbelasting van deze mantelzorgers. Uit een rondgang onder de leden van de NVvPO zijn verschillende praktische tips gekomen over hoe de mantelzorger te erkennen.

Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO: “Eén op de vijf Nederlanders is mantelzorger; een groot deel hiervan werkt dagelijks in de zorg of is praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Dat is logisch: wanneer er mantelzorg verleend moet worden gaat de blik automatisch naar iemand uit de praktijk. Ook neemt iemand uit de zorg, bijna als vanzelfsprekend, deze rol op zich. Juist omdat het een ‘zorgprofessional ’ betreft vergeten velen dat ook zij voortdurend onder spanning staan. Op de Dag van de Mantelzorg is er aandacht voor alle mantelzorgers, wij vragen specifiek aandacht voor de mantelzorgers met deze dubbele rol.”

Overbelasting
Iemand is overbelast wanneer het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voortdurend onder spanning staat. Dit heeft een negatief effect op het leven en de gezondheid. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die mantelzorg verlenen voelen zich veelal niet gehoord, niet gezien en geven aan steun gemist te missen vanuit de werkgever. Uit een rondgang onder praktijkondersteuners en -verpleegkundigen, komt een viertal eenvoudige tips:

1. Vrij uurtje
Neem de zorg van een zieke of beperkte (zeer) tijdelijk over. Neem de zieke of beperkte naaste eens mee voor een wandeling of een kop koffie. Ontzorg hiermee ook de mantelzorger – een uur geen mantelzorg geeft soms al de nodige lucht.

2. Aandacht voor de mantelzorger
Zie en hoor de mantelzorger annex zorgprofessional. Spreek je waardering uit in de vorm van een dank-je-wel, een compliment of geef eens een bos bloemen. Mantelzorgers zijn mentaal doorlopend belast met de zorg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

3. Erkenning en herkenning
Benoem het feit dat iemand een mantelzorger is ook binnen het team en bespreek wat het met iemand doet. Een bevestiging dat het niet gemakkelijk is om, naast het dagelijks leven, voor een dierbare te zorgen geeft lucht.

4. Stel de vraag
“Hoe is het met jou?”. Aandacht voor de mantelzorger is cruciaal en geeft steun.

Plaats een reactie