Huisartsenzorgteams bieden adviesrapportage aan

21-01-2019

Ter voorbereiding op de Woudschoten-conferentie Huisartsen 2019, heeft er op initiatief van de NVvPO en V&VN in december een bijeenkomst plaatsgevonden waar zij samen met de NVDA, LV POH GGZ, LNM1L en de NVvPM een eerste stap hebben gezet in het ontwikkelen van een visie op de huisartsenzorg. Vanuit het huisartsenzorgteam-perspectief zijn de kernwaarden voor de huisartsenzorg met elkaar verdiepend uitgewerkt.

Vanuit dit initiatief is de adviesrapportage: Eerste lijn borgen door samen te zorgen’ ontstaan en aangeboden aan de initiatiefnemers van Visie op de huisartsenzorg 2030. De 8 huisartsenverenigingen (LHV, InEen, NHG, het roer moet om, LOVAH, IOH, LHOV en VPH) gaven aan ‘blij verrast’ met dit initiatief en met het rapport met overdenkingen en conclusies. De NVvPO, NVDA, V&VN en NVvPM hebben tijdens de conferentie op 21 januari de huisartsenzorgteams vertegenwoordigd.

Aanleiding voor de totstandkoming van de Woudschotenconferentie is het onvoldoende aansluiten van de rol als huisarts in 2022, bij de actuele ontwikkelingen, zoals verwoord door het NHG en de LHV in ‘Modernisering naar menselijke maat’. Middels het gezamenlijk optrekken van de betrokken huisartsenpartijen wordt de visie op de huisartsenzorg 2030 ontwikkeld. Na het aanbieden van het advies ‘eerste lijn borgen door samen te zorgen’ hebben de huisartsenverenigingen aangegeven gezamenlijk op te willen trekken in het vervolgtraject.

Wil je meer weten over de Woudschotenconferentie van 21 januari 2019, lees dan hier het verslag.

Plaats een reactie