Infografic ODA

20-06-2024

ODA punten is een onderdeel van je kwaliteitsregistratie. De eisen waaraan je moet voldoen voor de kwaliteit-registratie zijn beschreven in het document ‘Kwaliteitscriteria’. Je wordt kwaliteitsgeregistreerd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je werkt als beroepsbeoefenaar (tenminste 2080 uur in de laatste vijf jaar). Op het moment dat je herregistratie aanvraagt, mag de werkgeversverklaring niet ouder zijn dan een jaar.
  2. Je hebt voldoende deskundigheidsbevorderende activiteiten gedaan.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het volgen van door de NVvPO geaccrediteerde bij- en nascholingen, het begeleiden van een stagiaire of vakinhoudelijk overleg.

Deze infografic geeft helder weer waar je punten mee kunt behalen en wat er nodig is om de punten te ontvangen. Mochten hier toch nog vragen zijn, stuur ons dan een berichtje via het contactformulier.

 

Download hieronder de infografic.