Inkoopbeleid Zilveren Kruis huisartsenzorg 2022-2023

09-06-2021

Wij ontvangen regelmatig signalen van leden die bezorgd zijn over het inkoopbeleid Huisartsenzorg in 2022-2023 van Zilveren Kruis. Hierin staat te lezen dat de vergoeding ‘Praktijkondersteuning Somatiek’, bedoeld voor de POH-uren buiten de ketenzorg, is komen te vervallen. Deze S3 vergoeding komt om die reden niet meer terug in het inkoopbeleid. De huisarts kan deze POH-uren buiten de ketenzorg declareren via de ‘verlengde arm’ van de huisarts. Zilveren Kruis geeft aan hiermee de administratieve lasten te reduceren. Voor de organisatietijd is aanvullende bekostiging mogelijk via de vernieuwde prestatie ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’ of via de prestatie ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’.

Het is niet duidelijk wat deze wijziging betekent voor de POH’s. Het heeft er alle schijn van dat deze wijziging in vergoeding leidt tot inkomstenderving voor de huisarts en daarmee gevolgen heeft voor de POH.

Wij hebben daarom contact opgenomen met Zilveren Kruis voor nadere toelichting. Zilveren Kruis zegt dat ook zij meerdere vragen en signalen heeft ontvangen. Daarbij, zo geeft Zilveren Kruis aan, is deze wijziging niet bedoeld is als bezuiniging op de zorg. Tevens geeft men aan zich te realiseren dat de communicatie omtrent deze wijziging niet duidelijk genoeg is geweest. Op korte termijn komt Zilveren Kruis met nadere toelichting. Wij krijgen een signaal als men op een andere wijze gaat communiceren en houden jullie via deze website op de hoogte.

Mocht je nog vragen en/ of opmerkingen hebben omtrent dit dossier, neem dan contact met ons op via dit contact formulier.

Plaats een reactie