Introductie gesprekskaart Agressie en Ongewenst gedrag

25-07-2023

Om bij te dragen aan een veilige werkomgeving in de huisartsenzorg heeft SSFH de ‘gesprekskaart Agressie en Ongewenst Gedrag’ ontwikkeld. Deze kan succesvol worden ingezet wanneer agressie en ongewenst gedrag als problemen op de werkvloer worden gesignaleerd. De gesprekskaart is een waardevol hulpmiddel bij het voeren van één-op-één gesprekken en teamoverleggen.

Doel
Het belangrijkste doel van de gesprekskaart is om medewerkers en leidinggevende te helpen bij het aangaan van open en eerlijke dialogen over agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Door de gesprekskaart te gebruiken, worden aanknopingspunten aangeboden om mogelijke oorzaken van dit gedrag te bespreken en gezamenlijk oplossingen te verkennen.

Veilig werkklimaat
Met de inzet van de gesprekskaart worden problemen rondom agressie en ongewenst gedrag erkend en zijn alle medewerkers bereid samen te werken aan verbeteringen. Een veilig werkklimaat is van belang in de huisartsenzorg en alleen wanneer medewerkers zich veilig voelen, kunnen ze openlijk praten over deze kwesties.

Met de nieuwe gesprekskaart levert SSFH een positieve bijdrage om een respectvolle en veilige werkomgeving in de huisartsenzorg te creëren, waarin medewerkers samenwerken aan een gezonde en prettige werkcultuur.

Deze gesprekskaart is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onderdeel van het activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg te bevorderen.

Plaats een reactie