Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken

28-01-2021

Tot medio 2020 was het kwaliteitsregister Stoppen Met Roken ondergebracht bij ZonderZorg. De uitvoering van dit register (zowel registratie en accreditatie) is inmiddels overgenomen door KABIZ, een commerciële organisatie waar meerdere registers zijn ondergebracht. Vanaf dat moment ontvangen wij veel klachten en vragen van onze leden. Wij hebben dit opgepakt en op 8 december jl. spraken wij met het Trimbos-instituut, verantwoordelijk voor het SMR programma en alles daaromheen.

Zij gaven aan niet op de hoogte te zijn van de klachten bij KABIZ en dat er een kwaliteitsslag dient plaats te vinden op het gebied van het registreren van de SMR-coaches. Daarnaast gaf men ook aan dat er op dit moment wordt gewerkt aan een duidelijke visie op registratie in het kwaliteitsregister met daarbij de voorwaarden en eisen aan inschrijving. Daar hoort heldere communicatie bij. Vaak denken praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen ten onrechte dat zij zich verplicht moeten registeren als zij patiënten begeleiden. Dit is al sinds 2019 niet meer het geval. Overigens is er geen enkele verplichting, ook niet voor coaches, om zich in te schrijven in het kwaliteitsregister. Hoewel het voor de aantoonbare kwaliteit wel aan te raden is. Voor de zomer hopen we meer te horen van Trimbos.

De NVvPO heeft op 7 januari jl. een brief gestuurd naar KABIZ en daarin haar bezorgdheid over de ontwikkelingen omtrent het kwaliteitsregister Stoppen Met Roken besproken. Op 22 januari jl. heeft KABIZ hier nog niet op gereageerd. De NVvPO heeft wederom schriftelijk verzocht te reageren op de vragen van onze leden zoals in de brief van 7 januari gesteld. De NVvPO zal in een vervolggesprek met Trimbos onderzoeken in hoeverre zij als verantwoordelijke acties hebben ondernomen op het gebied van het register en wat betreft de rol en verantwoordelijkheden van de SMR-coach, en wat daar dan de resultaten van zijn.

De NVvPO blijft van mening dat het onnodig is om een apart kwaliteitsregister voor stoppen met roken-coaches in de lucht te houden, als het nog niet zeker is wie deze rol op zich kan blijven nemen in de toekomst. Daarnaast is de NVvPO van mening dat een SMR-aantekening ook in de bestaande registers van de zorgprofessionals (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent) zou moeten kunnen worden bijgeschreven. Misschien juist in de registers van de beroepsvereniging waar de volledige ontwikkeling, nascholing en specialisatie van de betreffende zorgprofesional wordt geregistreerd.

De brief die de NVvPO heeft gestuurd naar KABIZ kun je inzien door in te loggen op onze website en vervolgens op ‘Speciaal voor jou’ te klikken.

Plaats een reactie