Leden Medische Vakcommissie gezocht

26-09-2023

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) en de afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners van V&VN ontvangen regelmatig verzoeken om deel te nemen aan conferenties, werk- en klankbordgroepen of het meelezen en beoordelen van richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en protocollen.

Medische Vakcommissie
In januari 2021 zijn beide beroepsverenigingen gestart met een gezamenlijke Medische Vakcommissie om actief bij te dragen aan de ontwikkeling en professionalisering van de POH, PVK en PVH binnen de huisartsenvoorziening.

Momenteel hebben we ruimte voor twee nieuwe kanjers die actief me ons mee willen denken.

Activiteiten
Commissieleden beoordelen richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en protocollen en voorzien deze van commentaar en suggesties.
Daarnaast nemen zij deel aan invitational conferences, bijeenkomsten en werkgroepen.
De binnengekomen verzoeken worden onderling verdeeld, naar expertise en beschikbare tijd.

Samenstelling
De commissie wordt samengesteld uit leden van beide beroepsverenigingen en wordt daarbij aangestuurd door een coördinator. De commissie bestaat op dit moment uit 6 leden.
Gezamenlijk beschikken de commissieleden over meerdere expertises, zoals ouderenzorg, GGZ, longziektes, hart- en vaatziektes, diabetes mellitus, palliatieve- en oncologische zorg.

Deelnemen en vergoeding
Deelnemen aan deze commissie is op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Voor deelname aan deze commissie is een vacatievergoeding van toepassing.

Meer weten over deze interessante functie?
Wil jij actief bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van jouw vakgebied, een e-mail met een korte motivatie en kort CV aan Berry van Bruchem, coördinator van de Medische Vakcommissie, via berryvanbruchem@nvvpo.nl. Na ontvangst van jouw gegevens neemt hij verder contact met je op.
Mocht je het nog niet zeker weten of dit iets voor jou is dan kun je Berry ook benaderen voor aanvullende informatie.

Plaats een reactie