Leden NVvPO laat je stem horen!

12-01-2022

Zilveren Kruis heeft de inkoopvoorwaarden voor 2022 voor de bekostiging van de POH’s aangepast. Een groep huisartsen voelt zich hierdoor genoodzaakt om een kort geding aan te spannen tegen Zilveren Kruis. De NVvPO steunt de huisartsen hierin. Ter onderbouwing van dit kort geding, heeft de NVvPO een e-mail gestuurd naar alle leden met daarin de oproep een enquête in te vullen. Samen met de procederende huisartsen wil de NVvPO aantonen dat de nieuwe bekostiging het dagelijkse werk van de praktijkondersteuner (POH, POHPVK, POH-Ouderen) vrijwel onmogelijk maakt. De POH kan onder de nieuwe regeling van Zilveren Kruis niet langer de kwaliteit van zorg garanderen. En daar wordt de patiënt dan weer de dupe van. Dat is wat de NVvPO betreft onwenselijk.

Zonder praktijkondersteuner geen huisartsenzorg!

Ben je lid van de NVvPO en heb je de enquête nog niet ingevuld? Doe dit dan snel! Kijk in je mailbox en beantwoord de vragen. Jouw stem is wederom belangrijk!

Plaats een reactie