Live symposium Beroertepreventie op 1

19-04-2022

Op 10 mei is het de Europese dag van de beroerte. Beroertepreventie is een zaak van urgentie en daarom vindt er op 10 mei van 13:00 – 18:00 uur een inspirerend en interactief live symposium plaats: Beroertepreventie op 1. Leer o.a. meer over de impact van een beroerte op de patiënt en hun naasten en de rehabilitatie na een beroerte. Met Keynote Monique Lindhout (directeur patiëntenvereniging Hersenletsel.nl), Prof. dr. Leo Hofstra (cardioloog) en Dr. Janneke Wittekoek (cardioloog).

Waarom?
In Nederland treden er zo’n 40.000 beroertes per jaar op en daarvan wordt ongeveer een derde veroorzaakt door atriumfibrilleren (AF). Als patiënten eerder kunnen worden opgespoord of optimaler kunnen worden behandeld met antistollingstherapie, kunnen een aanzienlijk deel van de beroertes worden voorkomen. Een beroerte als gevolg van AF leidt tot zwaardere invaliditeit, vermindering van kwaliteit van leven en heeft grotere impact op patiënten en naasten in vergelijking met beroertes door andere oorzaken. De hoge prevalentie, mortaliteit en de grote kans op ernstige restverschijnselen van een beroerte ten gevolge van AF, maakt dat de noodzaak hoog is om nu in actie te komen.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend voor 4 punten (NVvPO, V&VN).

Inschrijven
Kijk voor het volledige programma en inschrijving op www.beroertepreventie.nl/symposium.

Plaats een reactie