Livestreams NVvPO

18-12-2019

NVvPO DOET! biedt elke tweede dinsdag van de maand via haar Facebookpagina een interessante livestream aan van 20.30 uur tot 21.00 uur. Terwijl je achter je laptop zit, kun je een half uur meekijken en luisteren en zelf je vraag stellen. Je hoeft dus niet de deur uit! Je kunt onze livestreams terugkijken op onze Facebookpagina of op ons YouTube kanaal.

De eerstvolgende livestream is:

* 12 oktober 2021
De week voorafgaand aan de livestream zullen we via onze social media communiceren wat die maand het onderwerp en de spreker is.

Hieronder een onverzicht van de voorgaande livestreams. In april, mei en juni 2021 waren er geen livestreams in verband met het online event wat we organiseerden.

Annet Wind (9 maart 2021)
Op dinsdag 9 maart om 20.30 uur geeft Annet Wind, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde in Hoorn, een interessante livestream hier op onze Facebookpagina. In haar livestream vertelt Annet over de zorg voor en begeleiding van kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Op www.beteroud.nl vind je een handige handreiking met 6 stappen. Het gaat om breed kijken, vooruit denken en samenwerken met als hoofddoel: kwaliteit van leven. Het huis brandveilig maken en niet alleen brandjes blussen.

Bert van Bremen (9 februari 2021)
Dinsdag 9 februari geeft Bert van Bremen, apotheekhoudend huisarts in De Wijk en kaderarts Astma/COPD bij Huisartsenzorg Drenthe om 20.30 uur een interessante livestream op onze Facebookpagina. Het onderwerp is deze keer: Hoe om te gaan met COPD /Astma patiënten
* in corona-tijden
* met COVID-19
* die COVID-19 gehad hebben

Joka van Dusseldorp (8 december 2020)
Dinsdag 8 december geeft Joka van Dusseldorp van het Voedingscentrum om 20.30 uur een interessante livestream op onze Facebookpagina. Het onderwerp is deze keer: hoe ondersteun je patiënten met goede voedingsadviezen? De Eetmeter-app van het Voedingscentrum kan je snel inzicht geven en helpen. Ben je benieuwd hoe je deze app kunt inzetten? Gebruik jij de Eetmeter al in je consulten met patiënten?

Ellen van Son (10 november 2020)
Dinsdag 10 november geeft Ellen van Son (directeur van de Academie voor Geesteswetenschappen) om 20.30 uur een interessante livestream.. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld behandelt Ellen hoe je als praktijkondersteuner het gesprek aangaat met een patiënt die aangeeft dat het allemaal niet meer hoeft!

Bertina van Dolder (13 oktober 2020)
Het is een steeds belangrijkere pijler aan het worden. Preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarom hebben we Bertina van Dolder van Hetleefstijlburo gevraagd ons mee te nemen in haar wereld van leefstijlcoach. Thema’s als duurzame gedragsverandering, onderlinge samenwerking en groep coaching zullen aan bod komen.

Iris de Vries (16 juni 2020)
Op dinsdag 16 juni om 20.30 uur verzorgt drs. Iris de Vries, huisarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl de livestream met als thema ‘Hoe blijf je fysiek en mentaal weerbaar in deze drukke, voor velen kwetsbare tijden?’ De afgelopen maanden zijn fysiek en mentaal belastend geweest voor zowel medewerkers in de huisartspraktijk als voor veel patiënten. Hoe zorg je juist nu goed voor jezelf en hoe ga je dit gesprek aan met je patiënten? Gebruikmakend van het Leefstijlroer licht Iris dit nader toe. Vereniging Arts en Leefstijl vraagt, juist nu, aandacht voor preventie en het inzetten van leefstijlaanpassingen bij (chronische) ziekten. De vereniging heeft de handleiding ‘Demedicalisatie bij DMT2’ geschreven en verzorgt nascholingen over dit onderwerp gericht op huisartsen, POH, diëtisten en apothekers.

Robert Saarloos (9 juni 2020)
Op dinsdag 9 juni om 20.30 uur livestream van Robert Saarloos (Chronisch ZorgNet therapeut, gespecialiseerd in hart, vaat, long en corona). Met als thema: de rol van de fysiotherapeut bij herstel van patiënten na een corona besmetting. Na het doormaken van een corona besmetting is een patiënt vaak nog lang niet de oude, waarbij je kunt denken aan fysieke belastbaarheid en angst. In Nederland is voor alle patiënten in de woonomgeving een longtherapeut met de aantekening corona aanwezig om te helpen bij het herstel. Maar wat kunnen deze ‘coronatherapeuten’ dan betekenen voor jouw patiënten? Robert is gezondheidswetenschapper en eerstelijns fysiotherapeut (Centrum voor fysiotherapie Oud-Beijerland) op het gebied van hart, vaat, longen en sinds kort ook corona. Robert is onder andere als docent actief betrokken bij Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) en kan een goed beeld schetsen van de meerwaarde van gespecialiseerde therapeuten voor patiëntenzorg en multidisciplinaire samenwerking met o.a. verwijzers en diëtisten.

Caroline Harder (28 april 2020)
Op dinsdag 28 april om 20.30 uur livestream van Caroline Harder (senior loopbaancoach bij GORTcoaching). Met als thema: Hoe blijf ik in mijn kracht staan als zorgprofessional in een tijd waarin alles anders gaat? Vragen die aan de orde komen: hoe bewaak je je eigen grenzen als zorgprofessional naar zowel de patiënt als de huisarts? Ken je je eigen grenzen? Wat zou jij willen doen om jezelf als professional te ontwikkelen?

Emmylou Beekman (23 april 2020)
Op donderdag 23 april om 20.30 uur livestream van dr. Emmylou Beekman met als thema: consequenties corona en COPD. Fysieke activiteit is belangrijk voor patiënten met COPD (en andere) patiënten (wel/geen coronavirus). Hoe kunnen we hier interdisciplinair aan bijdragen? Emmylou is werkzaam bij Zuyd, als lector Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, zij stuurt een onderzoeksteam aan en is docent aan de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool. De thema’s waaraan veel gewerkt wordt binnen het onderzoek zijn Meten in de Zorg (bijv. in het programma LIME, Limburg Meet), Communicatie en Participatie, en Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken. Daarnaast werkt ze voor het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie aan de ontwikkeling en implementatie van de richtlijn COPD.

Henk Bilo (Hoogleraar Transmurale Zorg UMCG) 16 april 2020
Op donderdag 16 april om 20.30 uur livestream van prof. dr. Henk Bilo (Hoogleraar Transmurale Zorg UMCG) met als thema: Thema: de effecten van het corona virus en mensen met Diabetes type 2.

Wouter van Geffen (longarts Medisch Centrum Leeuwarden) 9 april 2020
Op donderdag 9 april om 20.30 uur livestream van dr. Wouter van Geffen (longarts Medisch Centrum Leeuwarden) met als thema: COPD en andere longaandoeningen in combinatie met corona.
Wat is de huidige stand van zaken, wat weten we nu en hoe gaan we straks met ex-corona patiënten in ons spreekuur om.

Janneke Wittekoek (cardioloog en directeur Heartlife Klinieken) 7 april 2020
Op dinsdag 7 april om 20.30 uur livestream van dr. Janneke Wittekoek met als thema: Corona en de gevolgen voor hart- en vaatziekten. Janneke is cardioloog en directeur Heartlife Klinieken. Zij heeft zich gespecialiseerd in hartproblemen bij vrouwen en zet zich al jaren in voor de erkenning van man-vrouw verschillen in hart- en vaatziekten.

Jacqueline Tijhaar (2 april 2020)
Op donderdag 2 april om 20.30 uur geeft Jacqueline Tijhaar (Trainer Stichting STEM) een livestream over Advance Care Planning. Tijdens de livestream gaat Jacqueline antwoord geven op de vraag: hoe ga je als poh(-ouderen) om met het telefonisch bespreekbaar maken van eindeleven behandelwensen van kwetsbare ouderen in deze coronatijd? Stel je vraag nu alvast door een reactie onderaan deze post te plaatsen. Jacqueline zal proberen zoveel mogelijk van jullie vragen tijdens de livestream te beantwoorden.

Frits Henstra (31 maart 2020)
Op dinsdag 31 maart geeft Frits Henstra (advocaat NvvPO) om 20.30 uur een speciale corona livestream op onze Facebookpagina. Het corona virus heeft Nederland in zijn greep. En ondertussen zit je met zorgen over veiligheid en tal van vragen over je werk. Kan ik nog veilig werken? Kan mijn werkgever mij naar huis sturen? Tijdens de livestream beantwoordt Frits direct jouw vragen en die van je collega’s.

Over Mariëlle Durieux (10 maart 2020)
Mariëlle is bij de Bas van de Goor Foundation operationeel manager van de Nationale Diabetes Challenge. Ze heeft een breed netwerk in de zorg. Mariëlle ondersteunt lokale organisatoren bij het opzetten en uitvoeren van hun diabetes challenge. Ook vertegenwoordigt zij regelmatig de stichting tijdens congressen en beurzen. Als zij begint te vertellen over de Nationale Diabetes Challenge wil je meteen meedoen!

Over Stéphanie Beijnes (11 februari 2020)
Stéphanie is professioneel coach rouw & verlies. Haar specialisatie is om mensen in een periode van rouw en verlies te begeleiden. In zo’n periode kan het leven voor iemand een uitdaging zijn en het dagelijks functioneren belemmeren. Dan staat Stéphanie graag naast mensen.In de maatschappij wordt wel gezegd ‘Tijd heelt alle wonden’. De ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat. Dat het uitmaakt om bewust mee aan de slag te gaan, zelf en met hulp van anderen. Haar visie is: alle verlies verandert, als het echt gezien wordt. Het vraagt alleen wel moed om alles te willen zien.

Over Hanno Pijl (14 januari 2020)
Hanno Pijl heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2007 is hij hoogleraar Diabetologie in het LUMC. Van 2008 tot 2016 was hij lid van de Gezondheidsraad, commissie Voeding. En van 2014 – 2017 voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Nu is Hanno lid van het bestuur van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (www.nilg.eu). En daarnaast is Hanno Sr Medical consultant voor Voeding Leeft / Keer Diabetes2 Om.

Hanno Pijl: “Mijn passie voor voeding en gezondheid stamt uit de spreekkamer. Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door samenspraak van erfelijke aanleg en verkeerde leefstijl. Ons “westerse” voedingspatroon speelt daarbij een grote rol. Het stuit mij tegen de borst dat we met medicijnen proberen de schade te beperken, terwijl aanpassing van leefgewoontes de ziekte kan voorkomen en omkeren. We weten bovendien steeds beter dat verkeerde voeding een belangrijke rol speelt in het ontstaan van veel andere chronische ziekten, zoals een hartinfarct, beroerte en kanker. Het wordt hoog tijd dat we ons realiseren dat we onze leefstijl moeten aanpassen om de kans kleiner te maken dat we ziek worden. Ik eet zelf vrijwel uitsluitend onbewerkt en ik beweeg zo veel als mijn baan en sociale context dat toelaten. De missie van de Stichting Voeding Leeft is prachtig en haar werk heeft merkbaar effect. Door het publiek, de politiek en de medische wereld te informeren over de betekenis van leefstijl voor de gezondheid, draagt zij in belangrijke mate bij aan de het welzijn van mensen. Ik vind het geweldig dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Mijn lievelingsproduct is haring.”

Mis het niet!
Like nu alvast onze Facebookpagina, zodat je op de hoogte blijft en erbij bent.

Plaats een reactie