Medicijntekorten veroorzaken hogere werkdruk

25-01-2023

Veel essentiële medicijnen kennen een enorm tekort. In 2022 meldde de apothekersorganisatie KNMP een tekort van 1514 medicijnen in Nederland. Een tekort aan medicijnen levert extra werkdruk op voor de huisartsenzorg en onrust bij de patiënt. Daarnaast zorgen onzekere levertijden voor veel vragen aan het adres van de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. De leden van Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) zien de werkdruk oplopen door tekorten van onder andere GLP1-agonisten, bloeddrukverlagers, medicatie ter ondersteuning van het stoppen met roken en Statines.

Geneesmiddelentekorten
Het tekort is nog nooit zo groot geweest als afgelopen jaar, meldt de KNMP. De KNMP spreekt van een tekort zodra een geneesmiddel landelijk niet beschikbaar is voor een periode van minstens veertien dagen. In de huisartsenpraktijk zorgen met name de tekorten aan GLP1-agonisten (suikerziekte), bloeddrukverlagers, medicatie ter ondersteuning van het stoppen met roken en Statines (verlaging cholesterol) voor extra werkdruk. Astrid Meulendijk, praktijkondersteuner: “Een nieuw medicijn betekent in veel gevallen een ander innameregime. Dat resulteert in onrust voor patiënt én praktijkondersteuner of -verpleegkundige. Als de apotheker belt met de melding dat een medicijn niet meer leverbaar is vindt er overleg plaats voor een gelijkwaardig alternatief. Dat vraagt dan een aanpassing van de patiënt want in plaats van een wekelijkse injectie wordt het bijvoorbeeld een dagelijkse injectie of een pil. Daarnaast kent iedere vorm van medicatie z’n eigenaardigheden en de patiënt valt dan terug op de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige voor uitleg en ondersteuning. Deze vragen van patiënten en apothekers verstoren het – veelal toch al drukke – spreekuur. Ook de onduidelijkheid over de duur van de tekorten zorgt voor zowel patiënt als zorgprofessional voor spanning.”

Toename medicijntekortmeldingen
Productie- en distributieproblemen liggen aan de tekorten ten grondslag. Maar ook wijzigingen in de richtlijnen over bijvoorbeeld een voorgeschreven medicijn dragen bij aan tekorten. Zo worden regelmatig GLP1-agonisten nu voor substantieel meer Diabetespatiënten voorgeschreven omdat dit sinds kort staat voorgeschreven in de richtlijnen.

Plaats een reactie