Minister stelt overgangsregeling verpleegkundigen vast

09-06-2019

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dit is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken. De overgangsregeling wordt nader uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Overgangsregeling
Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren na 5 jaar in 2025 als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.

Helaas worden de post hbo opleidingen tot poh en poh-ggz niet gezien als verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6 niveau. Welke opleidingen wel gekwalificeerd zijn op NLQF-niveau 6, vind je hier.

Vijf jaar de tijd
Verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige kunnen zich direct registreren in het BIG-register. Vervolgens krijgen zij vijf jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. Wanneer zij in deze vijf jaar ook voldoende uren als regieverpleegkundige hebben gewerkt, kunnen zij zich definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel.

NVvPO standpunt
Onze leden en hun collega poh’ers beschikken over veel kennis en ervaring in de eerstelijnszorg. Vanuit de duurzame inzetbaarheid gedachte pleit de NVvPO ervoor dat iedere poh’er -met een verpleegkundige achtergrond- een assessment moet kunnen doen om te kijken waar zij/hij op dat moment staat en wat er nodig is om zich in te schrijven als regieverpleegkundige. Voor degenen, die dat willen, vindt de NVvPO het van belang, dat zij in de gelegenheid worden gesteld om zo nodig aanvullende competenties te ontwikkelen door opleidingen op maat te volgen. Voor dit standpunt zullen we ons hard maken aan de cao-tafel, in SSFH verband, richting de zorgverzekeraars en andere plekken waar dat nodig is.

Meer informatie
Op internet is veel informatie te vinden over de overgangsregeling. Mocht je vragen hebben over wat de overgangsregeling voor jou persoonlijk betekent, dan kan dat via ons contactformulier.

Plaats een reactie