Naar verwachting voor de zomer beleidsstandpunt van minister Bruins over overgangsregeling Wet BIG II

01-05-2019

Met de Wet BIG II wordt beoogd een duidelijker onderscheid te maken tussen de mbo- en hbo- opgeleide verpleegkundigen. Hiertoe wordt het nieuwe beroep van regieverpleegkundige geĆÆntroduceerd. Lees hier onze eerdere publicatie over dit onderwerp.

Of mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen, die aanvullende opleidingen hebben gevolgd, toegang krijgen tot het register van regieverpleegkundige blijft vooralsnog onduidelijk. De Commissie ter beoordeling van de verpleegkundige vervolgopleidingen, die is ingesteld om te adviseren welke aanvullende verpleegkundige opleidingen toegang geven tot het register van regieverpleegkundige, heeft hierover onlangs een rapport uitgebracht. Dit rapport is echter nog niet openbaar.

De Minister gaat over dit rapport eerst in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende organisaties alvorens hij een beleidsstandpunt inzake de overgangsregeling inneemt. Hij verwacht de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren. Meer informatie over de brief van minister Bruins lees je hier.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Plaats een reactie