Nieuwe Handleiding FWHZ met geactualiseerd functieprofiel POH

06-12-2021

Per 3 december 2021 is er een nieuwe Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) met een geactualiseerd functieprofiel van de functie POH.

Actualisering functieprofiel POH
Van veel voorkomende functies, zoals ook de functie POH, is een beschrijving en inschaling opgenomen in de Handleiding FWHZ. Periodiek worden deze functies opnieuw onderzocht. Dan wordt bekeken of een functie tegenwoordig anders wordt ingevuld. In de afgelopen periode is de functie POH opnieuw onderzocht. Het geactualiseerde functieprofiel POH is door alle cao partijen goedgekeurd en treedt in werking vanaf 3 december 2021.

Over het proces
De herziening van het functieprofiel is tot stand gekomen na onderzoek door de Stuurgroep FWHZ. De NVvPO zit in deze stuurgroep namens jou als lid. De actualisering is geen kwestie van politiek of onderhandeling. Je kunt het zien als het maken van een foto van de functie in de praktijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Er zijn veel interviews gehouden met diverse POH’s in het land. Bovendien heeft een enquête onder alle leden van de NVvPO voor veel input gezorgd. Zo is een beeld verkregen, dat verwerkt is in het nieuwe functieprofiel.

Over het nieuwe functieprofiel en de inschaling
De functie POH is niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg. De functie wordt met het jaar belangrijker. Er zijn ook allerlei taken bij gekomen en er ontstaan nieuwe specialisaties.

De nieuwe specialisaties zijn vaak een aanvulling op het reguliere pakket aan taken van de POH. Daarom zijn nu nog geen specialisaties als zelfstandige functievariant opgenomen in de Handleiding FWHZ. Er zijn gevallen waar een specialisatie echt als zelfstandige variant wordt ingevuld, maar die zijn nog onvoldoende in aantal. We zijn er alert op wanneer dat verandert.

De functie is en blijft ingedeeld in schaal 7 van de cao huisartsenzorg. Ook dat is geen kwestie van onderhandeling. De Stuurgroep FWHZ zorgt, samen met Bureau FWG uit Utrecht, voor het actuele beeld van de functie. Niet elke functie POH wordt hetzelfde ingevuld. Het gaat bij de referentiefunctie om de grote gemene deler. Het actuele beeld van de functie wordt door Bureau FWG geanalyseerd. De verschillende aspecten van de functie krijgen een puntenscore en het totaal daarvan bepaalt de inschaling.

De functie POH was voor het laatst in 2013 beschreven. Toen zat de functie POH onderin schaal 7. De functie is zwaarder geworden en opgeschoven binnen de schaal. De functie POH zit nu meer bovenin schaal 7. Dat kan gevolgen hebben. Wanneer een POH op relevante aspecten voor functiewaardering, zoals bijvoorbeeld kennis, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden en risico’s meer kan bieden terwijl dat in de functie ook gevraagd wordt, kan er in individuele gevallen eerder reden zijn voor een inschaling in schaal 8. Kanttekening daarbij is wel dat meer en nieuwe taken niet zonder meer betekent dat de taken ook van een andere ‘zwaarte’ zijn. Ook moet ermee rekening worden gehouden dat werkdruk in de praktijk weliswaar sterk gevoeld wordt, maar slechts heel beperkt invloed heeft op de inschaling. Dat komt omdat werkdruk met de jaren fluctueert en zo bekeken geen onderdeel is van de functie zelf. Tot slot, de cao huisartsenzorg is een minimum cao. Dat betekent dat je qua salaris niet minder mag afspreken dan in de cao staat, maar wel meer mag afspreken.

De NVvPO blijft alert op veranderingen in de functie of specialisaties daarvan en onderneemt actie zodra daartoe aanleiding is.

Plaats een reactie