NVvPO aan tafel crisisoverleg Covid-19

22-04-2020

Op 21 april jongstleden hebben de NVvPO en V&VN PVK/POH samen met de Landelijke Vereniging POH-ggz, NVDA (doktersassistenten), NVvPM (praktijkmanagers) en V&VN Verpleegkundig Specialisten de huisartsenverenigingen LHV, NHG en InEen een gezamenlijk brief gestuurd. Hierin werd melding gemaakt van de vragen en zorgen van de leden met betrekking tot de Covid-19 pandemie in relatie tot het werk in de huisartsenzorg. De eerstgenoemde organisaties hebben daarbij aangegeven betrokken te willen worden bij het (crisis)overleg van LHV, NHG en InEen.

Hoewel het leek dat de huisartsenvoorziening redelijk ‘coronaproof’ was, had een groot aantal leden van de NVvPO en de V&VN pvk/poh vragen over veilig werken, online werken en medische aspecten rondom Covid-19. Er wordt een tweede golf van onrust waargenomen nu een versoepeling van maatregelen is aangekondigd. Om de vragen van poh/pvk in kaart te brengen heeft de NVvPO onder haar leden een behoeftepeiling verricht. Uit deze peiling zijn zes belangrijke thema’s naar voren gekomen die de organisaties tijdens het crisisoverleg willen bespreken:

  • Veilig werken: beschermingsmiddelen en anderhalve meter maatschappij
  • Testbeleid zorgverleners in de huisartsenzorg
  • Stuwmeer aan reguliere en chronische zorg
  • Covid-19 patiënten in de eerstelijnszorg: nazorg en revalidatie
  • ICT/ online werken en een diversiteit aan apps
  • Persoonlijke vraagstukken: Psychische werkdruk en arbeidsvoorwaarden

Update
In week 18 heeft het eerste (wekelijkse) gezamenlijke overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is onder andere afgesproken een gezamenlijke nieuwsbrief te maken.

Hieronder staan de links naar de verslagen van het gezamenlijke overleg

Plaats een reactie