NVvPO en V&VN sturen brandbrief naar minister De Jonge

30-10-2019

De Nederlandse Vereniging van Praktijk Ondersteuners (NVvPO) en de afdeling praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van de V&VN hebben een brandbrief gestuurd naar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn, Sport). Hierin uiten zij hun zorgen, naar aanleiding van signalen van leden, over de inzet en financiering van praktijkondersteuner-ouderen (poh-ouderen). Tevens is de brief onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Rol zorgverzekeraar bij inzet poh-ouderen
Ondanks het competentieprofiel en functieprofiel, dat in gezamenlijk overleg van de veldpartijen tot stand is gekomen, zien de beroepsverenigingen al enkele jaren dat zorgverzekeraars – zonder nadere aanleiding – opleidingseisen stellen aan praktijkondersteuners. Zo verwacht Menzis dat de poh-ouderen een verpleegkundige op Hbo-niveau is of hiervoor wordt opgeleid. Als beroepsverenigingen krijgen we hier veel vragen van leden en zorggroepen over. Ook maken leden zich zorgen over het behoud van hun functie. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de zorgverzekeraar bepalen wie gekwalificeerd is om ingezet te worden als poh-ouderen, terwijl de huisartsenvoorziening de kennis en kunde heeft om de juiste skill-mix in te zetten gezien de patiëntenpopulatie. Als beroepsverenigingen zien we dat door de eisen van de zorgverzekeraars, competente praktijkondersteuners, die jarenlange ervaring hebben als poh-ouderen, nu niet meer als zodanig mogen worden ingezet. Van onze leden ontvangen wij signalen dat hierdoor de zorg voor de kwetsbare ouderen mogelijk in de knel komt.

Financiering poh-ouderen door zorgverzekeraar
Een ander zorgelijk punt betreft de financiering van de poh-ouderen. De financiering is, afhankelijk van de zorgverzekeraar, ingedeeld in segment 2 of 3. Dit geeft geen continuïteit en blijft afhankelijk van inclusie-eisen van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn niet consequent en eenduidig in de benadering van de bekostiging poh-ouderen. Iedere zorgverzekeraar kent een andere norm, waardoor de verschillen bijzonder groot kunnen zijn. Waardevolle initiatieven voor de kwetsbare ouderen opgezet door de huisartsenvoorziening kunnen bovendien plotsklaps weer beëindigd worden als huisartsenvoorzieningen na twee jaar minder ouderen in hun praktijk blijken te hebben. Als beroepsverenigingen roepen we de minister op een structurele financiering van de zorg voor de kwetsbare ouderen in de eerste lijn te realiseren, aangezien de ouderenzorg chronische zorg is en als zodanig bekostigd dient te worden.

Conclusie
De huisartsenvoorziening is de spin in het web voor de zorg voor de kwetsbare ouderen en houdt de zorg toegankelijk en betaalbaar. De poh-ouderen zorgen er mede voor dat ouderen zo goed mogelijk worden geholpen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven na een ziekenhuisopname of bij andere calamiteiten. Als beroepsverenigingen doen we een dringend appel op de minister om de ervaren, gekwalificeerde poh-ouderen, te blijven inzetten in de huisartsenvoorziening om deze zorg voor kwetsbare ouderen te kunnen voortzetten. Voorts concluderen wij dat de zorg voor de kwetsbare ouderen een basisfunctie is in de huisartsenvoorziening, die ook op deze wijze gefinancierd moet worden, zodat we in de toekomst deze zorg professioneel kunnen blijven uitvoeren.

De brief die gestuurd is naar de minister lees je hier.

Plaats een reactie