NVvPO en V&VN zetten zich in voor POH-ouderen

27-11-2019

Op 29 oktober heeft de NVvPO samen met de V&VN-afdeling PVK/POH een brandbrief naar minister de Jonge gestuurd. Beide beroepsverenigingen maken zich ernstig zorgen over de ouderenzorg in de huisartsenvoorziening en de inzet van de POH-ouderen.

Tijdens het zorgdebat op 31 oktober is in de kamer uitgebreid stilgestaan bij de uitdagingen rondom de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. De PVDA-fractie heeft meerdere malen gepoogd om de minister en de kamer ervan te overtuigen dat de POH-ouderen van toegevoegde waarden is. Daarnaast is er een amendement door hen ingediend dat beoogt 2,42 miljoen vrij te maken voor de periode 2020 tot en met 2022 om onder andere de POH-ouderen te equiperen om aan de complexe zorgvraag te voldoen. De minister heeft het amendement echter ontraden, omdat hij het niet passend vindt om vooruit te lopen op het plan dat hij samen met de LHV heeft opgesteld, gericht op het aantrekkelijk maken van het huisartsenvak en het verhogen van het aanbod van de huisartsenzorg.

Petra Portengen heeft contact opgenomen met LHV over dit plan. Omdat dit plan van VWS en LHV regionaal wordt opgepakt en de SSFH-onderzoek heeft gedaan naar de regionale cijfers met betrekking tot tekorten van praktijkondersteuners, zal ook de SSFH zich aansluiten.

In de brandbrief hebben we ook onze zorg uitgesproken over het feit dat zorgverzekeraars bepalen dat een POH-ouderen een hbo-opleiding moet hebben genoten. Dit vinden wij onwenselijk vanwege het feit dat:

  • Er veel POH-ouderen zijn zonder hbo-opleiding, die door nascholing, ervaring en elders verworven competenties zeer professioneel deze rol dagelijks uitvoeren en hier van een groot toegevoegde waarde zijn.
  • Wij vinden dat de huisartsenpraktijk zelf moet kunnen bepalen wat nodig is voor hun praktijk/patiëntpopulatie, etc. De zorgverzekeraar heeft een andere verantwoordelijkheid wat ons betreft.

De LHV (landelijke Huisartsenvereniging) heeft ons voor het eerst in het openbaar gesteund. Middels een bericht op Facebook hebben zij laten weten dat:
‘De huisartsenvoorziening is de spin in het web voor de zorg voor de kwetsbare ouderen en houdt de zorg toegankelijk en betaalbaar. De POH-ouderen zorgen er mede voor dat ouderen zo goed mogelijk worden geholpen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven na een ziekenhuisopname of bij andere calamiteiten’.

NVvPO en V&VN vragen de minister om ervaren, gekwalificeerde praktijkondersteuners te blijven inzetten in de huisartsenvoorziening om deze zorg voor kwetsbare ouderen te kunnen voortzetten.

De LHV steunt dit pleidooi om huisartsen de ruimte te bieden om de praktijkondersteuners aan te nemen (en zittende praktijkondersteuners in dienst te houden) die zij nodig hebben, zonder extra eisen.’

We zijn op dit moment samen met de V&VN-afdeling PVK/POH bezig met het plannen van een afspraak bij de Nza (Nederlandse Zorgautoriteiten). Ook heeft VGZ met ons contact opgenomen en een afspraak volgt. Wij blijven acties uitzetten en de verantwoordelijke partijen benaderen om in gesprek te gaan.

Wij verzoeken onze leden en andere praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen en de POH-ouderen het ons te blijven melden als zorgverzekeraars eisen (blijven) stellen aan het hebben van een hbo-diploma. Dit kan je doen door het contactformulier in te vullen.

Lees ook NVvPO en V&VN sturen brandbrief naar minister de Jonge

Plaats een reactie