Onderzoek: door heel Nederland huisartsentekorten verwacht

02-01-2019

Onlangs zijn twee onderzoeksrapporten ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’ en ‘Balans in vraag en aanbod in huisartsenzorg’ door de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, aangeboden aan de Tweede Kamer. De NVvPO heeft deelgenomen aan de klankbordgroep voor het onderzoek ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’.

In het rapport ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’ wordt teruggekeken naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de eerste lijn en hoe is omgegaan met veranderingen in de zorgvraag, met specifieke aandacht voor de huisartsenzorg.

Het onderzoek naar de balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg, gaat in op huidige en toekomstige balans in de huisartsenzorg. In enkele regio’s zijn er op dit moment al capaciteitsproblemen in de huisartsenzorg. Een compleet, landelijk beeld en prognose voor de toekomst ontbraken echter nog. Met dit onderzoek is dat totaaloverzicht er nu wel. Begin 2019 gaat de minister en de LHV, als gezamenlijk opdrachtgevers, in gesprek om te bezien hoe concrete uitvoering gegeven kan worden aan de aanbevelingen die worden gedaan om de balans tussen vraag en aanbod in de huisartsenzorg naar de toekomst te waarborgen.

Downloads
Brief minister inzake aanbieding onderzoeksrapporten
Onderzoeksrapport ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’
Onderzoeksrapport ‘Balans in vraag en aanbod in huisartsenzorg’

Plaats een reactie