Oplopende tekorten aan doktersassistenten en praktijkondersteuners in alle regio’s

18-07-2019

De meeste regio’s kampen de komende vijf jaar met een sterk stijgend tekort aan doktersassistenten of praktijkondersteuners, of aan allebei. Dat komt vooral omdat personeel met pensioen gaat. Tegelijkertijd groeit overal het aantal 75-plussers onder de patiënten, en daarmee ook de vraag om zorg. Het gaat daarnaast vaker om chronisch zieken.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). SSFH, waar de NVvPO deel van uitmaakt, biedt de huisartsenzorg en andere betrokkenen de arbeidsmarktanalyses aan om samen in de regio te werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Petra Portengen, voorzitter SSFH: ‘Doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben verantwoordelijk en zelfstandig werk. Ze staan in direct contact met patiënten, die hele verschillende en vaker ingewikkelde zorgvragen hebben. Mensen liggen korter in het ziekenhuis en dat vangen de huisartsenpraktijken op. Ook als een huisartsenpraktijk ‘maar’ één vacature heeft, komt het werk al in de knel. Zeker bij kleine praktijken. Zulke situaties willen wij helpen voorkomen. Regio’s staan voor vragen als: Hoe creëer je meer stageplaatsen en hoe kun je anders opleiden? Hoe zorg je op tijd voor voldoende personeel in de regio? Hoe blijft de werkdruk behapbaar voor de medewerkers die vaak zelf ook mantelzorger zijn? De huisartsenzorg is er voor de 17 miljoen burgers. Daar wil je als samenleving geen personele tekorten hebben.’

Naar het volledige persbericht van SSFH
Naar de factsheets ‘Zicht op regionale capaciteite en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’

Plaats een reactie