Panelleden gezocht

03-12-2018

Elke huisartsenpraktijk in Nederland werkt met een huisartsinformatiesysteem (HIS). Het HIS vormt de kern van de ICT in de huisartsenpraktijk. Zo geldt dat ook voor het HAPIS voor de huisartsenposten en het KIS voor de ketenzorg. Het is daarom erg belangrijk dat deze informatiesystemen (XIS’en) goed blijven aansluiten bij wat er kan, moet en nodig is in de huisartsenzorg. LHV, NHG en InEen trekken samen op om een verbetering en moderniseringsslag te bewerkstelligen bij de XIS’en. Dat is ook één van de onderdelen uit de gezamenlijke visie op de digitalisering.

Zo wordt een set van toetsbare eisen opgesteld, waarin beschreven staat waaraan XIS’en minstens moeten voldoen. Deze basisset betreft bijvoorbeeld zaken rond zorginhoudelijke functies, uitwisselbaarheid, onderhoudbaarheid en beveiligingseisen, waarbij in eerste instantie het accent ligt op het HIS.

Om te toetsen of de goede weg is ingeslagen met betrekking tot het opstellen van de eisen, worden een aantal vragen voogelegd aan een nog op te richten panel van eerstelijnsprofessionals. Heb jij affiniteit met dit onderwerp en wil je door middel van een of meerdere digitale consultaties meewerken aan het onderzoek? Meld je dan aan bij:

Stefan Visscher
Beleidsmedewerker bij de LHV
S.Visscher@lhv.nl

Plaats een reactie