Per 1 juni 2021 inschrijving onafhankelijk kwaliteitsregister voor POH-GGZ verplicht

02-12-2020

De partijen verenigd in het Landelijk Overleg POH-GGZ, waaronder ook de NVvPO, vinden het belangrijk dat er meer eenheid en eenduidigheid komt in de uitvoering van de functie POH-GGZ. Daarom komt er een einde aan de verschillende registers voor deze functie en gaan we toe naar één kwaliteitsregister. Een verplichte inschrijving in dit onafhankelijke kwaliteitsregister maakt voor zowel de huisartsen, patiënten als de financiers inzichtelijk of een werkzame POH-GGZ voldoende gekwalificeerd is om de functie uit te kunnen oefenen.

Ingangsdatum 1 juni 2021
Het kwaliteitsregister sluit volledig aan bij het vernieuwde functie- en competentieprofiel dat is opgesteld door de veldpartijen (link naar functieprofiel). Het afgelopen jaar is het Landelijk Overleg
POH-GGZ druk bezig geweest om het kwaliteitsregister vorm te geven. Door omstandigheden is er enige vertraging ontstaan. Eerder is vanuit het Landelijk Overleg POH-GGZ gecommuniceerd dat
inschrijving in het kwaliteitsregister per 01-01-2021 verplicht is. Door de partijen is besloten de datum waarop de verplichting om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister te verzetten van 01-
01-2021 naar 01-06-2021. Werkzame poh’s-ggz kunnen zich nu alvast inschrijven op www.anpg.nl.

Landelijk Overleg POH-GGZ
Aan het Landelijk Overleg POH-GGZ nemen deel: de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Vereniging van Praktijkondersteuners GGZ (LV POH-GGZ), MIND, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), de Huisartsen Advies Groep Geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG), de Rino’s, de Samenwerkende Hogescholen en de Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Vragen?
Heb je vragen over het onafhankelijke kwaliteitsregister POH-GGZ, vul dan het contactformulier in.

Plaats een reactie