Petitie ‘De huisartsenzorg verzuipt’

05-07-2022

Namens de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (POH, POHPVK, POH-ouderen en POH-GGZ), doktersassistenten, Physician Assistants en Praktijkmanagers, bood NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp leden van de Tweede Kamer een petitie aan.

Beroepsverenigingen NVvPO, NAPA, NVDA, NVvPM en V&VN afdeling PVK-POH constateren dat de huisartsenzorg verzuipt! Het huisartsenzorgteam verdrinkt al langere tijd in onnodige en tijdrovende administratieve handelingen, ontoereikende publieksvoorlichting, en lange wachttijden met de daaruit voortvloeiende overbruggingszorg.

Oproep
Voorzitter van de vaste Kamercommissie Bart Smals (VVD) heette de afgevaardigden van de beroepsverenigingen welkom. Tweede Kamer-leden Corinne Ellemeet (Groen Links), Joba van den Berg (CDA), Judith Tielen (VVD), Wieke Paulusma (D66), Maarten Hijink (SP), Liane den Haan (Franctie Den Haan), Eva van Esch (Partij van de Dieren), Mirjam Bikker (CU) en Pepijn van Houwelingen (FvD) namen de petitie in ontvangst.

We roepen de minister van VWS op voor meer publieksvoorlichting wanneer iemand een beroep kan doen op de huisartsenzorg, minder regels en een lagere administratieve lastendruk in de huisartsenzorg.

Naast de huisartsen bezwijken ook de Doktersassistenten, Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (POH, POHPVK, POH-ouderen en POH-GGZ), Physician Assistants en Praktijkmanagers onder de hoge werkdruk.

De grenzen van het personeel in de huisartsenzorg zijn inmiddels al lang en breed overschreden. Uit een enquête onder deze beroepsgroepen blijkt dat 15% overweegt de huisartsenzorg te verlaten. Dit heeft desastreuze gevolgen voor zowel het toch al bestaande tekort aan zorgprofessionals in de huisartsenzorg als de patiëntveiligheid. Die situatie is erg zorgelijk en nu ingrijpen is noodzakelijk.

Kom in actie!
Wij roepen de Tweede Kamer dringend op: kom in actie, neem bovenstaande geluiden serieus en negeer ons niet langer. Wij pleiten voor een verlaging van de werkdruk, minder administratieve lastendruk en betere publieksvoorlichting. Dit alles zodat er meer tijd komt voor echte, persoonlijke zorg!

Beroepsverenigingen in de huisartsenzorg maken zich daarom hard voor de huisartsenzorg die draait om duurzame, persoonsgerichte zorg voor iedereen.

Om deze problematiek te agenderen bieden de beroepsverenigingen deze petitie aan. We nodigen de minister van VWS en de Tweede Kamerleden uit om van gedachten te wisselen over de nodige acties en oplossingen.

De uitnodiging aan de minister van VWS staat, de minister is aan zet!

Plaats een reactie